Divriği Ahmet Paşa Camii

Yapı, giris kapısı üzerindeki kitabesine göre 1175 H./1761–1762 M. yılında, Ahmet Rüşdü Bey tarafından yaptırılmıştır.

 

Ahmet Paşa Camii
Bulunduğu Yer: Divriği’de, Ahmet Pasa Mahallesinde bulunmaktadır 
Tarihçesi: Yapı, giris kapısı üzerindeki kitabesine göre 1175 H./1761–1762 M. yılında, Ahmet Rüşdü Bey tarafından yaptırılmıştır. Kitabe, muhtemelen son onarımlarda bulunduğu yerden sökülerek harim girişinin üst kısmına yerlestirilmiştir.

Kitabe :

İnn–emayyamur–u ………. heman
Bina itdi camii sahib–i ihsan
Nam–ı Ahmed Rüsdü Bey hem dünyada
………dergâh–ı cihana meya
Sabıkan beldemize olmısdı vali
Galib Pasa Hayrı (inda) Revan bi san
Rıza–i Bari’ye sarf itdi evkaf
Sa’yi makbul–ı âlâdır indi Sübhan
Car–ı zımiyle Arif didi tarihin
Hüda Darüs–selam–ı kıldı ihsan
1175

Cami, 2005 – 2007 yılları arasında V.G.M. tarafından onarılmıştır.
Plan ve Mimari Özellikleri: Ahmet Paşa Camii, ahşap destekli camiler
grubunda yer alır. Yapı, güney yönde hafif meyilli bir arazi üzerinde inşa edilmiştir. Kuzey–güney istikametinde uzanan kareye yakın dikdörtgen plan, kare kesitli dört ahşap destek ile mihraba dik üç sahına ayrılmıştır. Caminin üzeri, düz ahşap tavan ile kapatılmıştır. Harimin ahşap tavanı, yakın zamanda yenilenmiştir.

Batı yönde bir bahçe kapısıyla ulaşılan avlu, yapının kuzeyinde yer almaktadır. Caminin avlusunda, depo ve tuvaletlere yer verilmiştir. Bu kısımlar yakın zamanlarda ilave edilmiştir. Son cemaat yeri, dört ahşap direkle taşınan kırma çatı ile kapatılmıştır. Günümüze sadece doğu duvarı ile ulaşabilmiştir. Cami giriş açıklığından, dikdörtgen planlı harime ulaşılır. Harim kısmı, kuzeyde iki pencere ile son cemaat yerine açılır. Ayrıca yapının batı yönünde iki penceresi daha bulunmaktadır.

Kuzeyde son dönemlerde onarıldığı anlaşılan bir kadınlar mahfili yer almaktadır.Mahfile kuzey duvarına bitişik olan on basamaklı ahşap merdiven ile ulaşılır. Harimin güneyinde ise mihrap ve minber bulunur.
Minare: Tek şerefeli ahşap minare, yıkıldığı anlaşılan son cemaat yerinin kuzey batısında bulunmaktadır . Kare planlı, kesme tas malzemeli kaide üzerinde ahşap, silindirik gövde kısmı yükselir. Şerefe bölümüne yirmi üç basamaklı merdivenle ulaşılmaktadır. Ahşap şerefeye sahip minarenin petek kısmı olmayıp, üzeri külah ile kapatılmıştır. Şerefenin ahşap korkulukları üzerinde baklava dilimli motifler çakma
tekniğinde işlenmiştir.

Mihrap: Harimin güney duvar ortasında açılmış olan tas mihrap, 40 cm.
derinliğinde, yarım daire planlı olup süslemesizdir .
Minber: Mihrabın hemen yanındaki ahşap minber de sanatsal bir özellik
taşımamakta olup yakın bir zamanda ilave edilmiştir (Fotoğraf 23).
Süsleme: Yapı, genel görüntüsü ile oldukça sadedir.
Malzeme: Cami, beden duvarlarının alt kısmında tas, üst bölümünde kerpiç, üst örtü, taşıyıcı direkler ve minare gövdesinde ahşap malzeme ile inşa edilmiştir.