1.624 Görüntüleme

Divriği Güllübağ Camii

Divriği Güllübağ Camii Divriği’de, Güllübağ Mahallesi’nde–Güllübağ Sokak üzerinde yer almaktadır.

Divriği Güllübağ Camii

Bulunduğu Yer: Divriği’de, Güllübağ Mahallesi’nde–Güllübağ Sokak üzerinde yer almaktadır.

Tarihçesi: Yapı hakkında inşa tarihini ve banisinin kimliğini belirtecek her hangi bir kayıt mevcut değildir. Caminin, plan ve mimari özelliklerinden hareketle XIX. yüzyılın ikinci yarısında inşa edilmiş olduğu kabul edilmektedir. Güllübağ Camii’nin, mahalle sakinlerinin anlattıklarından ve Divriği Müftülüğü Cami Kütük Defteri’nin on birinci sayfasındaki bilgilerden 1945 yılında ciddi bir onarım geçirdiği anlaşılmaktadır.

Plan ve Mimari Özellikleri: Güllübağ Camii, ahşap destekli camiler grubunda değerlendirilmektedir. Ahşap tavan, iki bağımsız destek tarafından taşınmaktadır. Harim, ahşap direklerin üzerine doğu–batı yönünde atılan kirisler ile mihraba paralel üç sahına ayrılmıştır. Tavan, dışarıdan dört yöne eğimli kırma bir çatı altına alınmıştır. Mihrap önündeki sahnın tavanın merkezindeki göbek, üç dilimli palmet, dört
yapraklı çiçek ve tekrar palmetlerden olusan bir kompozisyonla süslenmiştir. Göbek zeminine yeşil renkte bir kumaş konulmuştur. Süslemenin çerçevesi, sarkıt yapan palmetlerin yan yana dizilmesi ile oluşturulmuş olup zemini kırmızı renkteki bir kumaşla kaplanmıştır.
Orta sahnın tavan göbeğinde üç dilimli palmet, dört yapraklı çiçek ve lale
formundaki üç yapraklı çiçek motiflerinden oluşan bir kompozisyon söz konusudur. Bu kompozisyonun zemininde pembe renkli bir kumaş kullanılmıştır. Tavan göbeği, sarkıt şeklindeki üç yapraklı bitkisel motifler ile çevrelenmiştir. Yapının batı yönünde, girişi güney yönde olan, bir avlu bulunmaktadır. Avlu giriş kapısının batısında, cami ile aynı dönemden olduğu anlaşılan sivri kemerli bir çeşme yer almaktadır. Avluya son yıllarda tuvaletler ve lavabolar ilave edilmiştir. Asıl ibadet mekânı, güney ve kuzey cephelerdeki iki, doğu cephesindeki üç ve batı cephedeki bir pencere açıklığı ile aydınlatılmıştır. İç mekânda, kuzeyde, son yıllarda eklenmiş, ahşap malzemeli kadınlar mahfili bulunmaktadır.
Minare: Asıl ibadet mekânının kuzeybatı kösesinde, son cemaat yeri içerisinde ahşap minare yer alır . Moloz tas örgülü, dikdörtgen kaide üzerinde ahşap, çokgen gövde kısmı yükselir. Minare, çokgen kırma bir örtüyle kapatılmış şerefe bölümü ile son bulmaktadır.
Mihrap: Kıble duvarının ortasına açılan yarım yuvarlak planlı mihrap nişi, 42cm. genişliğinde olup iki yanda birer sütunce ile sınırlandırılmıştır. Sütunce başlıklarında beş köseli yıldız motifleri görülmektedir. Sütun başlıklarının üzerinde, alçı kaplama ile gerçekleştirilmiş altı köseli yıldızlar ve aralarındaki boşluklara yerleştirilmiş yaprak motifleri görülmektedir. Bezemenin üst kısmı lale biçimindeki bir motifle taçlandırılmıştır.
Minber: Asıl ibadet mekânının güneybatı kösesine yerleştirilen ahşap çakma tekniğindeki minberin, yakın bir dönemde ilave edildiği anlaşılmakta olup sanatsal bir özelliğe sahip değildir.
Süsleme: Camide mihraptaki yüzeysel olarak islenen bitkisel ve geometrik uygulamalar dışında süslemeye yer verilmemiştir.

 

Kaynak : Muhammet Lütfü KINDIĞILI

Divriği ve Çevresindeki Kültür Varlıkları

 • Divriği Camileri

  Divriği Şems Bezirgân Camii

  Bulunduğu Yer: Divriği merkezde, Ulu Cami Mahallesi, Ulu Cami Sokağı üzerinde bulunmaktadır. Tarihçesi: Cami giriş kapısı üzerinde, okunamayacak kadar kötü...

  Devamını Oku

  Divriği Kültür (Çarşı) Camii

  Bulunduğu Yer: Divriği’de, Kemankeş Mahallesi’nde çarşı içerisinde meydan karşısında bulunmaktadır. Tarihçesi: Yapının inşa tarihi ve mimarı bilinmemektedir. Başbakanlık Osmanlı Arşivindeki...

  Devamını Oku

  Divriği Süleyman Ağa Camii

  Bulunduğu Yer: Divriği’de, Süleyman Ağa Mahallesi’nde, Kanarya Sokağı ile Mehmet Atay Sokağı’nın kesiştiği köşede yer almaktadır Bulunduğu Yer: Divriği’de, Süleyman...

  Devamını Oku
 • Devamını oku:
  Divriği Mahalleleri

  DİVRİĞİ MAHALLE KÖY SAYILARI İLÇE ADI DİVRİĞİ MAHALLE SAYISI DİVRİĞİ KÖY SAYISI DİVRİĞİ 28 107   Mahalleler ABUÇİMEN MAHALLESİ AHMET PAŞA MAHALLESİ ARHUSU MAHALLESİ AŞAĞI...

  Divriği Cedit (Taç) Paşa Camii

  Divriği Cedit (Taç) Paşa Camii Cedit Pasa Mahallesi–Tasbası Sokağı üzerindebulunmaktadır 

  Kapat