Divriği Hüseyin Gazi Türbesi

Yapanı–yaptıranı ve yapım tarihi bilinmemektedir. Mezar üzerinde günümüz Türkçesi ile Battal Gazi’nin babası Hüseyin Gazi’nin burada yattığı (defin olduğu) yazılıdır

Divriği Hüseyin Gazi Türbesi
Bulunduğu Yer: Divriği’nin doğusunda, bir tepenin zirve noktasında bulunur

Tarihçesi: Yapanı–yaptıranı ve yapım tarihi bilinmemektedir. Mezar üzerinde günümüz Türkçesi ile Battal Gazi’nin babası Hüseyin Gazi’nin burada yattığı (defin olduğu) yazılıdır

Plan ve Mimari Özellikleri:
Dikdörtgen seklinde ve yaklaşık 1 m. yüksekliğindeki duvarlarla çevrili türbenin üzeri açıktır . Ortada, yeşil renkte yağlı boya ile boyanmış
olan bir mezar bulunur.


Süsleme: Türbede süsleme unsuru yoktur.
Malzeme: Yapı, moloz tas malzeme ile inşa edilmiştir.

1959 yılına kadar Hüseyin Gazi’nin mezarı toplama taşlardan ibaretti. Yaklaşık yedi metre uzunluğundaki mezarın etrafı açık olup koruma altında değildi. Yine bu civarda Hüseyin Gazi’nin şehit düşen askerlerine ait olduğuna inanılan mezar yerleri de bulunmaktaydı.

Mezarın etrafı fazla yüksek olmayan duvarla örülü olup rahatça girilebilecek durumdadır. Çevresi duyarlı ziyaretçiler tarafından temiz tutulmaya çalışılmaktadır.


Hüseyin ve Battal Gazi adları çoğu kez birlikte anılır. Battal Gazinin adıyla birlikte anılan Hüseyin Gazi Battal Gazi!nin babası olarak bilinmektedir. Medine asıllı olup Malatya’ya yerleşmiştir.

Dağın zirvesinde bugün için tek mezar yeri bulunmakta olup o da Hüseyin gazi’ye ait olandır. Hüseyin Gazi’nin mezar taşı kitabesine  Latin alfabesiyle “Aslen Medineli olan Battal Gazi’nin babası Hüseyin Gazi burada yatar. Doğum yeri Malatya olup, harp ederken Divriği’de şehit olmuştur.” sözleri yazılmıştır.

2017 yılı itibari ile Divriği  Belediyesi tarafından Hüseyin Gazi Türbesinin etrafı ve çevre düzenlemesi yapılmış. Modern bir görünüm ve kullanım alanı sağlanmıştır.