747 Görüntüleme

Divriği İmamoğlu Hamamı

İmamoğlu Hamamı, İmamoğlu Mahallesi, Nuri Demirağ Caddesinde, Kantepe Camisinin güneybatısında, güneyden kuzeye doğru meyillenen bir arazi üzerinde yer almaktadır.

Divriği İmamoğlu Hamamı

İmamoğlu Hamamı, İmamoğlu Mahallesi, Nuri Demirağ Caddesinde, Kantepe Camisinin güneybatısında, güneyden kuzeye doğru meyillenen bir arazi üzerinde yer almaktadır. Kuzey-güney yönünde uzanan hamamın soyunmalık bölümünün üst örtüsü tamamen, beden duvarları da kısmen yıkılmıştır.

Tek hamam olarak inşa edilen eserin inşa kitabesi yoktur ve günümüzde kullanılmamaktadır. Hamamın duvarlarında moloz taşla birlikte kesme taş, sıcaklığın kubbesinde tuğla, soyunma bölümünün ahşap kirişleme tavanında da ahşap malzeme kullanıldığı anlaşılmaktadır.

 Soyunmalık bölümü, hamamın kuzeyinde yer almakta olup üst örtüsü ile kuzey ve batı duvarları tamamen yıkılmıştır. Soyunmalığın doğu duvarı günümüze ulaşabilmiştir. Hamam, kuzeyden güneye doğru soyunmalık, sıcaklık ve sıcaklığın güney duvarına açılan kapıdan girilen halvet bölümünden oluşmaktadır. Hamamın su deposu ve külhan bölümü sıcaklığın batı cephesindedir ve güneybatı köşesinde de 3.25 x 4.10 m. ölçülerinde bir yedek su deposu bulunmaktadır. Soyunmalık bölümü, hamamın kuzey cephesinde yer almakta olup, mevcut duvar ve bakiyelerden anlaşıldığına göre eserin en büyük mekânını oluşturur. 

Soyunmalık bölümü 7.24 x 8.34 m. ölçülerinde dikdörtgene yakın bir mekândır.Soyunmalık bölümüne, bu mekânın doğu cephesinin güneyine kaydırılan kapıdan girilmektedir. Ancak bu mekânın kuzeydoğu köşesinde de bir kapısının olduğu, hem yapı bakiyelerinden hem de bu bölümün 1990 yılı başında yıkılmadan önce çekilmiş bir fotoğrafından anlaşılmaktadır. Doğu cephedeki kapı, muhtemelen hamamın belirli günlerde hizmet verdiği kadınlar için açılmış olmalıdır.

Soyunmalığın üst örtüsü tamamen yıkıldığı için günümüze ulaşamamıştır. Ancak yukarıda bahsedilen fotoğraftan anlaşıldığına göre, ahşap direkler arasına moloztaş ve kerpiç malzemeyle oluşturulan duvarlar, düz ahşap bir tavanı taşımıştır. Bu bölümün kuzey cephesi iki yol ağzına rast geldiğinden batıya doğru pahlanmıştır. Soyunmalık bölümü doğu duvarının kuzey köşesine yaklaşık 0.60 m.genişlik ve 0.50 m. derinliğinde bir niş açılmıştır. Bu mekânın doğu ve kuzey cephelerini dolaşan ve zeminden 0.35 m. yükseklikte ve 0.53 m. genişlikte olduğu anlaşılan sekiler mevcuttur. Muhtemelen bu mekânın ortasında yer alan havuzun bir parçası olan şadırvan yerinden sökülmüştür ve soğukluk mekânında bulunmaktadır.

 • Divriği Camileri

  Divriği Şems Bezirgân Camii

  Bulunduğu Yer: Divriği merkezde, Ulu Cami Mahallesi, Ulu Cami Sokağı üzerinde bulunmaktadır. Tarihçesi: Cami giriş kapısı üzerinde, okunamayacak kadar kötü durumda olan bir kitabe mevcuttur....

  Divriği Kültür (Çarşı) Camii

  Bulunduğu Yer: Divriği’de, Kemankeş Mahallesi’nde çarşı içerisinde meydan karşısında bulunmaktadır. Tarihçesi: Yapının inşa tarihi ve mimarı bilinmemektedir. Başbakanlık Osmanlı Arşivindeki Hurufat Defterindeki 1715 M. tarihli...

  Divriği Süleyman Ağa Camii

  Bulunduğu Yer: Divriği’de, Süleyman Ağa Mahallesi’nde, Kanarya Sokağı ile Mehmet Atay Sokağı’nın kesiştiği köşede yer almaktadır Bulunduğu Yer: Divriği’de, Süleyman Ağa Mahallesi’nde, Kanarya Sokağı ile...

  Divriği Güllübağ Camii

  Divriği Güllübağ Camii Bulunduğu Yer: Divriği’de, Güllübağ Mahallesi’nde–Güllübağ Sokak üzerinde yer almaktadır. Tarihçesi: Yapı hakkında inşa tarihini ve banisinin kimliğini belirtecek her hangi bir kayıt...

  Divriği Celdek Camii

  Divriği Celdek Camii Bulunduğu yer: İlçe merkezinde, Dillioğlu Mahallesi–Celdek Sokağı’nda yer almaktadır.  Tarihçesi: Caminin insa ve onarım kitabesi yoktur. Divriği Müftülüğü’ndebulunan Cami Kütük Defteri’nin on...

  Divriği Cedit (Taç) Paşa Camii

  Cedit (Taç) Paşa Camii Bulunduğu Yer: Divriği’de, Cedit Pasa Mahallesi–Tasbası Sokağı üzerindebulunmaktadır Tarihçesi: Caminin giris kapısı üstünde dört kitabe bulunmaktadır  Yapı, giris kapısı üzerindeki üç satırlık...

 • Devamını oku:
  Divriği Ulu Camii

  [smartslider3 slider=4]

  Divriği Ulu Camii Türbe

  Büyük eyvanın solundaki odada Ahmet Şah, eşi Turan Melek ve ailesinin kabirleri yer almaktadır. Türbe kapısının üzerinde tasavvufi sembollerle yüklü bir motif bulunmaktadır.

  Kapat