Divriği Naib Kümbeti

Divriği Naib (Gazezler–Hacip Seyyit–Siddi Ahmed–Naib Eşref) Kümbeti

Naib (Gazezler–Hacip Seyyit–Siddi Ahmed–Naib Eşref) Kümbeti

Bulunduğu Yer: Divriği ilçe merkezinde, Çarsı Mahallesi’nde bulunmaktadır

Tarihçesi: Türbenin inşa kitabesi mevcut değildir. XIII. yüzyılda yaptırıldığı
kabul edilir. 1972’de külahı yenilenmiş, 1990 yılında ise etrafını saran dükkânlardan temizlenmiştir. 2000’li yıllarda V.G.M. tarafından restore edilmiştir. Türbede sonradan yerleştirilmiş iki kitabe vardır. Doğu pencere üzerindeki yazıtta;

“…. Fi sühur–i cemaziel–evvel…..” yazılıdır.
Nesih hatlı yazı karakteri, XIII. yüzyıla isaret eder193.
Batı yüzde 1486 M. tarihli Memlûk Sultanı Kansu’l Esref’in fermanının yazılı olduğu üç satırlık Arapça kitabe yer alır 


1468 tarihli türbe için hazırlanan vakfiyeyle, Eliksi, Sevir, Hinora köyleriyle,
Oruçlu mezrasının malikâne hisselerinin vakfa bağlandığı ve yapıda Kur’an okuyanlara ve İbn–i Nu’man soyundan olanlara bağlandığını ifade edilir.
Plan ve Mimari Özellikleri: İçten ve dıştan sekizgen planlı türbe, içten kubbe, dıştan pramidal külahla örtülüdür. Doğu ve batıda dikdörtgen çerçeveli pencerelere, kuzeyde dikdörtgen çerçeve içerisinde değerlendirilen giriş kapısına yer verilmiştir.
Gövdeden külaha geçişte kaval bir silme kullanılmıştır. Külah tas bir alemle
sonuçlanır. İç mekânda bir mezar bulunur.
Süsleme: Sade mimarisi ile dikkat çeken türbede süslemeye yer verilmemiştir.
Malzeme: Yapı, gri renkli kalker tasından yapılmıştır.

Kaynak : Muhammet Lütfü KINDIĞILI

Divriği ve Çevresindeki Kültür Varlıkları