Divriği Şems Bezirgân Camii

Divriği Şems Bezirgân Camii. Divriği merkezde, Ulu Cami Mahallesi, Ulu Cami Sokağı üzerinde bulunmaktadır.

Bulunduğu Yer: Divriği merkezde, Ulu Cami Mahallesi, Ulu Cami Sokağı üzerinde bulunmaktadır.

Tarihçesi: Cami giriş kapısı üzerinde, okunamayacak kadar kötü durumda olan bir kitabe mevcuttur. İnşa tarihi bilinmeyen yapının, 1115 H./1703 M. tarihli Hurufat Defterindeki bilgilerden, Şems–i Bezirgân’ın bina eylediği, mescide imam olarak günlük bir akçe karşılığında Molla Mustafa’nın getirildiği tespit edilmiştir. Bu belgede, mescidi yapan kişinin isminin zikredilmesi dikkate alındığında yapının, yakın bir tarihte ve aynı isimde (?) biri tarafından yaptırılmış olması ihtimali güçlenmektedir

Plan ve Mimari Özellikleri: Son cemaat yeri bulunmayan cami, güney–kuzey doğrultusunda uzanan dikdörtgen bir plan üzerinde ahşap bir tavanla kapatılmıştır. Ahşap tavan doğrudan duvarlara oturmaktadır. Üst örtü dıştan kiremit kaplı bir çatı ile kapatılmıştır. Kuzey cephe ortasındaki giriş açıklığı ile doğrudan asıl ibadet mekânına ulaşılmaktadır. Basık kemerli girişin üzerinde bir pencereye yer verilmiştir. Girişin doğusunda 0.18 m. derinliğinde, yuvarlak kemerli bir mihrap nişine yer verilmiştir. Yaklaşık 4.60 x 10. 45 m. ölçülerindeki lentolu girişten ahşap düz tavanla kapatılmış olan harim bölümüne geçilir. İç tavan, birleşme noktaları çıtalanmış olan tahtalarla oluşturulmuştur. Mihrap önünde tavana, yine ahşap malzemeden, zeminine kırmızı renk kumaş serilen bir tavan göbeği çakılmıştır. Tavan göbeği, ışınsal dizilen üç dilimli palmet, dört yapraklı çiçek ve tekrarlanan palmet motifleri ile hareketlendirilmiştir. Bu kompozisyonun çevresinde yan yana yerleştirilmiş ve sarkıt yapan palmetler yer alır. Cami, doğu cephesi iki, batı ve güney cepheleri birer dikdörtgen üst pencere ile aydınlatılmıştır. Asıl ibadet mekânının kuzeyinde, ahşap malzemeli kadınlar mahfili bulunmaktadır. Harimin kuzeydoğusuna bitişik olarak yapılan bir merdiven ile bu mahfile çıkılmaktadır.

Minare: Caminin kuzeydoğu kösesinde, tas malzemeli ve kare planlı kaide üzerinde yükselen ahşap malzemeli ve çokgen planlı, tek şerefeli minare yer alır. Minarenin, evvelki yıllarda yıkıldığı ve 2004 yılında yenilendiği bilinmektedir. Minarede petek kısmına yer verilmemiştir.

Mihrap: Güney duvarı ortasına, 0.19 m. derinliğinde, yarım daire planlı mihrap nişi açılmıştır.

Minber: Harimin güneybatı kösesine, son onarımlarda eklenen ve sanatsal bir niteliği bulunmayan minber yerleştirilmiştir. Asıl ibadet mekânının kuzeybatısında, ahşap bir kafesle mekândan ayrılan iki mezar yer alır.

Süsleme: Camide, bugünkü haliyle süsleme bulunmamaktadır.

Malzeme: Camide, temelden minare gövdesine kadar kaba yonu taş, üst örtü ve minarede ahşap malzeme kullanılmıştır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak : Muhammet Lütfü KINDIĞILI     

 Divriği ve Çevresindeki Kültür Varlıkları