1.195 Görüntüleme

Divriği Şems Bezirgân Camii

Divriği Şems Bezirgân Camii. Divriği merkezde, Ulu Cami Mahallesi, Ulu Cami Sokağı üzerinde bulunmaktadır.

Bulunduğu Yer: Divriği merkezde, Ulu Cami Mahallesi, Ulu Cami Sokağı üzerinde bulunmaktadır.

Tarihçesi: Cami giriş kapısı üzerinde, okunamayacak kadar kötü durumda olan bir kitabe mevcuttur. İnşa tarihi bilinmeyen yapının, 1115 H./1703 M. tarihli Hurufat Defterindeki bilgilerden, Şems–i Bezirgân’ın bina eylediği, mescide imam olarak günlük bir akçe karşılığında Molla Mustafa’nın getirildiği tespit edilmiştir. Bu belgede, mescidi yapan kişinin isminin zikredilmesi dikkate alındığında yapının, yakın bir tarihte ve aynı isimde (?) biri tarafından yaptırılmış olması ihtimali güçlenmektedir

Plan ve Mimari Özellikleri: Son cemaat yeri bulunmayan cami, güney–kuzey doğrultusunda uzanan dikdörtgen bir plan üzerinde ahşap bir tavanla kapatılmıştır. Ahşap tavan doğrudan duvarlara oturmaktadır. Üst örtü dıştan kiremit kaplı bir çatı ile kapatılmıştır. Kuzey cephe ortasındaki giriş açıklığı ile doğrudan asıl ibadet mekânına ulaşılmaktadır. Basık kemerli girişin üzerinde bir pencereye yer verilmiştir. Girişin doğusunda 0.18 m. derinliğinde, yuvarlak kemerli bir mihrap nişine yer verilmiştir. Yaklaşık 4.60 x 10. 45 m. ölçülerindeki lentolu girişten ahşap düz tavanla kapatılmış olan harim bölümüne geçilir. İç tavan, birleşme noktaları çıtalanmış olan tahtalarla oluşturulmuştur. Mihrap önünde tavana, yine ahşap malzemeden, zeminine kırmızı renk kumaş serilen bir tavan göbeği çakılmıştır. Tavan göbeği, ışınsal dizilen üç dilimli palmet, dört yapraklı çiçek ve tekrarlanan palmet motifleri ile hareketlendirilmiştir. Bu kompozisyonun çevresinde yan yana yerleştirilmiş ve sarkıt yapan palmetler yer alır. Cami, doğu cephesi iki, batı ve güney cepheleri birer dikdörtgen üst pencere ile aydınlatılmıştır. Asıl ibadet mekânının kuzeyinde, ahşap malzemeli kadınlar mahfili bulunmaktadır. Harimin kuzeydoğusuna bitişik olarak yapılan bir merdiven ile bu mahfile çıkılmaktadır.

Minare: Caminin kuzeydoğu kösesinde, tas malzemeli ve kare planlı kaide üzerinde yükselen ahşap malzemeli ve çokgen planlı, tek şerefeli minare yer alır. Minarenin, evvelki yıllarda yıkıldığı ve 2004 yılında yenilendiği bilinmektedir. Minarede petek kısmına yer verilmemiştir.

Mihrap: Güney duvarı ortasına, 0.19 m. derinliğinde, yarım daire planlı mihrap nişi açılmıştır.

Minber: Harimin güneybatı kösesine, son onarımlarda eklenen ve sanatsal bir niteliği bulunmayan minber yerleştirilmiştir. Asıl ibadet mekânının kuzeybatısında, ahşap bir kafesle mekândan ayrılan iki mezar yer alır.

Süsleme: Camide, bugünkü haliyle süsleme bulunmamaktadır.

Malzeme: Camide, temelden minare gövdesine kadar kaba yonu taş, üst örtü ve minarede ahşap malzeme kullanılmıştır.

Kaynak : Muhammet Lütfü KINDIĞILI     

 Divriği ve Çevresindeki Kültür Varlıkları

 • Divriği Camileri

  Divriği Şems Bezirgân Camii

  Bulunduğu Yer: Divriği merkezde, Ulu Cami Mahallesi, Ulu Cami Sokağı üzerinde bulunmaktadır. Tarihçesi: Cami giriş kapısı üzerinde, okunamayacak kadar kötü durumda olan bir kitabe mevcuttur....

  Divriği Kültür (Çarşı) Camii

  Bulunduğu Yer: Divriği’de, Kemankeş Mahallesi’nde çarşı içerisinde meydan karşısında bulunmaktadır. Tarihçesi: Yapının inşa tarihi ve mimarı bilinmemektedir. Başbakanlık Osmanlı Arşivindeki Hurufat Defterindeki 1715 M. tarihli...

  Divriği Süleyman Ağa Camii

  Bulunduğu Yer: Divriği’de, Süleyman Ağa Mahallesi’nde, Kanarya Sokağı ile Mehmet Atay Sokağı’nın kesiştiği köşede yer almaktadır Bulunduğu Yer: Divriği’de, Süleyman Ağa Mahallesi’nde, Kanarya Sokağı ile...

  Divriği Güllübağ Camii

  Divriği Güllübağ Camii Bulunduğu Yer: Divriği’de, Güllübağ Mahallesi’nde–Güllübağ Sokak üzerinde yer almaktadır. Tarihçesi: Yapı hakkında inşa tarihini ve banisinin kimliğini belirtecek her hangi bir kayıt...

  Divriği Celdek Camii

  Divriği Celdek Camii Bulunduğu yer: İlçe merkezinde, Dillioğlu Mahallesi–Celdek Sokağı’nda yer almaktadır.  Tarihçesi: Caminin insa ve onarım kitabesi yoktur. Divriği Müftülüğü’ndebulunan Cami Kütük Defteri’nin on...

  Divriği Cedit (Taç) Paşa Camii

  Cedit (Taç) Paşa Camii Bulunduğu Yer: Divriği’de, Cedit Pasa Mahallesi–Tasbası Sokağı üzerindebulunmaktadır Tarihçesi: Caminin giris kapısı üstünde dört kitabe bulunmaktadır  Yapı, giris kapısı üzerindeki üç satırlık...

 • Devamını oku:
  Divriği Türbeleri

  Divriği Gökçe Camii

  İlçe merkezinde, Gökçe Camii Mahallesi, İbn–i Sina Caddesi ile Kültürlü Sokağı’nın birleştiği köşede bulunmaktadır  

  Kapat