Nureddin Salih (Kemankeş) Türbesi

Nureddin Salih (Kemankeş) Türbesi İmamoğlu Mahallesinde yer almaktadır.

Nureddin Salih (Kemankeş) Türbesi

Bulunduğu Yer: İlçe merkezinde, İmamoğlu Mahallesinde yer almaktadır.

Tarihçesi: Giris kapısı üzerindeki 35 x 85 cm. ölçülerindeki nesih hatlı kitabesine göre 638 H.–1240–1241 M. senesinde, Hacip Siraceddin Dendar’ın emriyle Nureddin Salih için yaptırılmıştır. Kitabe metni söyledir:

Emere bi–imarei Hazal–kabr el Hacib Siraceddin

Dendar bin Mevlüd li–ebmeti Nureddin Salih fi–638

 

Yapının yanında, Kemankeş Mescidi adıyla bilinen eser 2006 yılında V.G.M. yapılan onarımda ortadan kaldırılmıştır. Plan ve Mimari Özellikleri: Türbe, içten ve dıştan sekizgen planlıdır. Örtü içte kubbe, dışta külah seklindedir. Kuzey yönde, yapının giriş açıklığı yer alır. Giriş bir basamak üstte tutulmuştur N. Sakaoğlu güneyde bir cenazelik katı girişinden bahsetse de, günümüzdeki haliyle yapıda böyle bir uygulamayla karşılaşılmamıştır. Güney yönde yapının tek pencere açıklığı yer alır. Türbenin içerisinde iki tane mezar bulunur. Gövdeden örtüye geçişte kaval silmeler görülmektedir. Batı yönde türbenin önünde mescitten artakalan boş alan bulunur.

Süsleme: Türbedeki süsleme, giriş açıklığının çevresinde kullanılmıştır. Giriş düz atkı taşlıdır. Atkı tasının üzerine kitabenin islenmesi, sıra dışı bir uygulamadır. Kavsara kısmı mukarnas dolguludur. Giriş açıklığı, cepheden dışarı taşırılarak vurgulanmıştır. Kapı, iki yanda sütuncelerle sınırlandırılmıştır. Kemeri de meydana getiren süsleme şeridi, palmetleri andıran motiflerden oluşmuş olup, sütuncelerin iki yanında esik seviyesine kadar inmektedir.

Malzeme: Yapı, gri renkli kalker taşından inşa edilmiştir.

Kaynak : Muhammet Lütfü KINDIĞILI

Divriği ve Çevresindeki Kültür Varlıkları