546 Görüntüleme

Nureddin Salih (Kemankeş) Türbesi

Nureddin Salih (Kemankeş) Türbesi İmamoğlu Mahallesinde yer almaktadır.

Nureddin Salih (Kemankeş) Türbesi

Bulunduğu Yer: İlçe merkezinde, İmamoğlu Mahallesinde yer almaktadır.

Tarihçesi: Giris kapısı üzerindeki 35 x 85 cm. ölçülerindeki nesih hatlı kitabesine göre 638 H.–1240–1241 M. senesinde, Hacip Siraceddin Dendar’ın emriyle Nureddin Salih için yaptırılmıştır. Kitabe metni söyledir:

Emere bi–imarei Hazal–kabr el Hacib Siraceddin

Dendar bin Mevlüd li–ebmeti Nureddin Salih fi–638

 

Yapının yanında, Kemankeş Mescidi adıyla bilinen eser 2006 yılında V.G.M. yapılan onarımda ortadan kaldırılmıştır. Plan ve Mimari Özellikleri: Türbe, içten ve dıştan sekizgen planlıdır. Örtü içte kubbe, dışta külah seklindedir. Kuzey yönde, yapının giriş açıklığı yer alır. Giriş bir basamak üstte tutulmuştur N. Sakaoğlu güneyde bir cenazelik katı girişinden bahsetse de, günümüzdeki haliyle yapıda böyle bir uygulamayla karşılaşılmamıştır. Güney yönde yapının tek pencere açıklığı yer alır. Türbenin içerisinde iki tane mezar bulunur. Gövdeden örtüye geçişte kaval silmeler görülmektedir. Batı yönde türbenin önünde mescitten artakalan boş alan bulunur.

Süsleme: Türbedeki süsleme, giriş açıklığının çevresinde kullanılmıştır. Giriş düz atkı taşlıdır. Atkı tasının üzerine kitabenin islenmesi, sıra dışı bir uygulamadır. Kavsara kısmı mukarnas dolguludur. Giriş açıklığı, cepheden dışarı taşırılarak vurgulanmıştır. Kapı, iki yanda sütuncelerle sınırlandırılmıştır. Kemeri de meydana getiren süsleme şeridi, palmetleri andıran motiflerden oluşmuş olup, sütuncelerin iki yanında esik seviyesine kadar inmektedir.

Malzeme: Yapı, gri renkli kalker taşından inşa edilmiştir.

Kaynak : Muhammet Lütfü KINDIĞILI

Divriği ve Çevresindeki Kültür Varlıkları

 • Divriği Camileri

  Divriği Şems Bezirgân Camii

  Bulunduğu Yer: Divriği merkezde, Ulu Cami Mahallesi, Ulu Cami Sokağı üzerinde bulunmaktadır. Tarihçesi: Cami giriş kapısı üzerinde, okunamayacak kadar kötü durumda olan bir kitabe mevcuttur....

  Divriği Kültür (Çarşı) Camii

  Bulunduğu Yer: Divriği’de, Kemankeş Mahallesi’nde çarşı içerisinde meydan karşısında bulunmaktadır. Tarihçesi: Yapının inşa tarihi ve mimarı bilinmemektedir. Başbakanlık Osmanlı Arşivindeki Hurufat Defterindeki 1715 M. tarihli...

  Divriği Süleyman Ağa Camii

  Bulunduğu Yer: Divriği’de, Süleyman Ağa Mahallesi’nde, Kanarya Sokağı ile Mehmet Atay Sokağı’nın kesiştiği köşede yer almaktadır Bulunduğu Yer: Divriği’de, Süleyman Ağa Mahallesi’nde, Kanarya Sokağı ile...

  Divriği Güllübağ Camii

  Divriği Güllübağ Camii Bulunduğu Yer: Divriği’de, Güllübağ Mahallesi’nde–Güllübağ Sokak üzerinde yer almaktadır. Tarihçesi: Yapı hakkında inşa tarihini ve banisinin kimliğini belirtecek her hangi bir kayıt...

  Divriği Celdek Camii

  Divriği Celdek Camii Bulunduğu yer: İlçe merkezinde, Dillioğlu Mahallesi–Celdek Sokağı’nda yer almaktadır.  Tarihçesi: Caminin insa ve onarım kitabesi yoktur. Divriği Müftülüğü’ndebulunan Cami Kütük Defteri’nin on...

  Divriği Cedit (Taç) Paşa Camii

  Cedit (Taç) Paşa Camii Bulunduğu Yer: Divriği’de, Cedit Pasa Mahallesi–Tasbası Sokağı üzerindebulunmaktadır Tarihçesi: Caminin giris kapısı üstünde dört kitabe bulunmaktadır  Yapı, giris kapısı üzerindeki üç satırlık...

 • Devamını oku:
  Nuri Demirağ

  Türkiye Cumhuriyeti demiryolları inşaatının ilk müteahhitlerinden. Nuri Demirağ, 1936 yılında havacılık sanayiinin ilk temellerini atmaya başladı.

  Divriği Ahmet Paşa Camii

  Yapı, giris kapısı üzerindeki kitabesine göre 1175 H./1761–1762 M. yılında, Ahmet Rüşdü Bey tarafından yaptırılmıştır.

  Kapat