Divriği Kalesi

Divriği Kalesi’nde Bulunan Onarım Kitabeleri

Divriği Kalesinin en yüksek noktası arslan burcunda 130 x75 ebadında bir taş üzerinde yer yer silik, iri harfli üç satırlık bir yazı:

Divriği Kalesi ve Fiziki Konumu

İlk olarak Doğu Roma döneminde yapıldığı düşünülen Divriği Kalesi, Ortaçağ Anadolu’sunun günümüze gelen en önemli askeri yapılarından birisidir.

Mengücekliler’in Doğu Anadolu’ya Gelişi ve Divriği Kalesi’nin Alınışı

Divriği (Tephrike) Kalesi Bizans’ın, Sâsani ve Abbasi sınırlarına yakın en önemli karakolu olmuştur.

XV. Yüzyıldan Günümüze Seyyahların Gözüyle Divriği Kalesi

Tarihi süreçteki görevlerini tamamlayan bu askeri savunma yapıları, maalesef daha sonraki dönemlerde yapılan taş binaların…