713 Görüntüleme

Divriği Aşağı Hamam (Hamam–ı Süfla)

Divriği’nin batı yakasında, Aşağı Hamam Mahallesi’nde
bulunmaktadır.

Divriği Aşağı Hamam (Hamam–ı Süfla)

Bulunduğu Yer: Divriği’nin batı yakasında, Aşağı Hamam Mahallesi’nde
bulunmaktadır.

Tarihçesi: Abuçimen deresinin yamaçlarındaki gözlerden gelen sodalı suyundan dolayı “Acıhamam”, Hamam–ı Bala ve Hamam–ı Ulya’ya göre daha aşağıda kaldığı için “Hamam–ı Süflâ (Asağı Hamam) ” ve harap olduktan sonra Kayaoğlu ailesi tarafından onartıldığı için “Kayaoğlu Hamamı” denilmiştir.

2007 yılında da V.G.M tarafından restorasyonu yaptırılmıştır.
Halk arasında “Ciniviz Hamamı” da denen yapı, Mengücekli döneminden kalma bir eserdir. 1700’e doğru Hacı Mehmed İbn Ali Kaya su yollarıyla birlikte hamamı da onartmıştır. 1800’de su yollarının onarımı ve hamam kazanının yenilenmesi koşuluyla hamam, eski Rakka Valisi Köse Mustafa Paşa’ya kiralanmıştır.

Plan ve Mimari Özellikleri: Hamam, soyunmalık, sıcaklık ve külhan
bölümlerinden olusan tek fonksiyonlu hamamlar grubundadır.
Hamamın güneybatı kösesinde sonraki onarımlarda ilave edildiği anlaşılan ve bir ön giriş olarak adlandırılabilecek mekânla soyunmalık bölümüne ulaşılır. Soyunmalık bölümü, biri tonozla diğeri kubbe ile örtülü iki bölümden oluşur. Soyunmalık bölümünün ortasında fıskiyeli bir havuz bulunmaktadır. Soyunmalığın kuzey ve güney duvarına bitişik soyunma sekileri yer alır. Soyunmalığın kuzeyindeki açıklık ile ılıklık bölümüne geçilir. Dikdörtgen planlı bu bölüm ikiye ayrılmıştır. “U” biçimli ilk bölüm içerisine dikdörtgen planlı ikinci bir kısım yerleştirilmiştir. Bu vaziyette iç içe ikili bir ılıklık uygulaması söz konusudur.

Bu durum hamam mimarisinde sıkça kullanılmayan bir uygulamadır. Dikdörtgen planlı ikinci kısım, ortada kubbe ile iki yanda ise doğu–batı doğrultusundaki tonozlarla örtülmüştür. Ilıklığın kuzeyindeki açıklıkla sıcaklığa ulaşılır. Sıcaklık, dört eyvanlı ve dört köşe halvetli olarak tasarlanmıştır . Göbek taşının olduğu orta bölüm ve köşe halvetleri kubbe ile eyvanlar tonoz ile kapatılmıştır. Kubbede fil gözlerine yer verilmiştir. Hamamın kuzeyinde, üç bölümlü külhan yer alır. Külhanın kuzeyinde, sonraki dönemlerde ilave edilen ve girişi doğu yönde olan bir mekân bulunmaktadır.


Süsleme: Hamamda süslemeye yer verilmiştir.
Malzeme: Hamam, moloz tas malzeme ile inşa edilmiştir. Giriş ve pencere
açıklıklarının çevresi kesme tas malzeme ile gerçekleştirilmistir.

 

 • Divriği Camileri

  Divriği Şems Bezirgân Camii

  Bulunduğu Yer: Divriği merkezde, Ulu Cami Mahallesi, Ulu Cami Sokağı üzerinde bulunmaktadır. Tarihçesi: Cami giriş kapısı üzerinde, okunamayacak kadar kötü durumda olan bir kitabe mevcuttur....

  Divriği Kültür (Çarşı) Camii

  Bulunduğu Yer: Divriği’de, Kemankeş Mahallesi’nde çarşı içerisinde meydan karşısında bulunmaktadır. Tarihçesi: Yapının inşa tarihi ve mimarı bilinmemektedir. Başbakanlık Osmanlı Arşivindeki Hurufat Defterindeki 1715 M. tarihli...

  Divriği Süleyman Ağa Camii

  Bulunduğu Yer: Divriği’de, Süleyman Ağa Mahallesi’nde, Kanarya Sokağı ile Mehmet Atay Sokağı’nın kesiştiği köşede yer almaktadır Bulunduğu Yer: Divriği’de, Süleyman Ağa Mahallesi’nde, Kanarya Sokağı ile...

  Divriği Güllübağ Camii

  Divriği Güllübağ Camii Bulunduğu Yer: Divriği’de, Güllübağ Mahallesi’nde–Güllübağ Sokak üzerinde yer almaktadır. Tarihçesi: Yapı hakkında inşa tarihini ve banisinin kimliğini belirtecek her hangi bir kayıt...

  Divriği Celdek Camii

  Divriği Celdek Camii Bulunduğu yer: İlçe merkezinde, Dillioğlu Mahallesi–Celdek Sokağı’nda yer almaktadır.  Tarihçesi: Caminin insa ve onarım kitabesi yoktur. Divriği Müftülüğü’ndebulunan Cami Kütük Defteri’nin on...

  Divriği Cedit (Taç) Paşa Camii

  Cedit (Taç) Paşa Camii Bulunduğu Yer: Divriği’de, Cedit Pasa Mahallesi–Tasbası Sokağı üzerindebulunmaktadır Tarihçesi: Caminin giris kapısı üstünde dört kitabe bulunmaktadır  Yapı, giris kapısı üzerindeki üç satırlık...

 • Devamını oku:
  Nuri ÜSTÜNSES

  Asıl adı Mehmet Nurettin olan Nuri Üstünses, 1909 yılında Divriği’nin Gökçe Camii Mahallesinde doğdu.

  Divriği Süleyman Ağa Camii

  Divriği’de, Süleyman Ağa Mahallesi’nde, Kanarya Sokağı ile Mehmet Atay Sokağı’nın kesiştiği köşede yer almaktadır

  Kapat