592 Görüntüleme

Divriği Hacı Osman Mescidi

Divriği ilçe merkezinde, Hacı Osman Mahallesi’nde yer almaktadır.

Tarihçesi: Mescit, giriş kapısı üzerindeki kitabeye göre 1089 H./1678 M. yılında Osman bin Yakup tarafından yaptırılmıştır.

 

Bina hazel mescid bi vasiyeti el–hac Osman bin

Yakub el–merhumeyin men nev–verallahu ruhuna sene tis’a vese maun ve elf

1089 (1678 M.)

 

Anlamı:Allah ruhlarını nurlandırsın, merhum Yakup oğlu merhum Hacı Osman’ın vasiyeti üzere bu mescit 1089 yılında yaptırılmıştır.

Başbakanlık Osmanlı Arşivi’ndeki Hurufat Defteri’ndeki belgeye göre, yapının 1130 H./1718 M. yılında ibadete açık olduğu ve XIX. yüzyıl başlarında da mescitten camiye dönüştürüldüğü ifade edilmektedir. 1970’li yıllarda yapının kuzeyine, bir son cemaat yerinin ilave edildiği ve mescidin üzerine kırma çatı yapıldığı ifade edilmektedir. Mescit, 2000’li yıllarda da V.G.M. tarafından onartılmıştır. Bu onarımlarda yapının çevresindeki depo, müştemilat gibi ilave yapılar ortadan kaldırılmıştır.

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı homsecid.jpg

Plan ve Mimari Özellikleri: Mescidin doğu–batı yönünde uzanan dikdörtgen planı, ortada güney–kuzey istikametinde atılan iki takviye kemerinin desteklediği bir beşik tonoz ile örtülüdür . Tonoz örtü, dıştan kiremit kaplı kırma bir çatı içerisine alınmıştır. Kuzey yöndeki son cemaat yerinin 1970’lerde ilave edildiği halk arasında söylenmektedir. Son cemaat yeri, güneyde mescit duvarına bitişik olan ve kuzeyde bağımsız dört ahşap direkle taşınan kırma bir çatı ile kapatılmıştır. Asıl ibaret mekânına geçit veren sivri kemerli giriş açıklığının batısında 30 cm. derinliğinde bir mihrap nişi, doğusunda ise dikdörtgen çerçeveli bir pencere açıklığı bulunur . Eyvan tipinde ele alınan mescidin doğu ve batı duvarlarında ise iki adet pencereye yer verilmiştir . Mescidin güney cephesi sağır bırakılmıştır.

 

Minare: M. Denktaş’ın 2005 yılında yayınladığı Divriği’deki Osmanlı Camileri adlı kitabında, yapının kuzeybatısında olduğu belirtilen minare, son onarımlarda ortadan kaldırılmıştır.

Mihrap: Kıble duvarında, kesme tas malzemeli, yarım yuvarlak planlı, 40 cm. derinliğinde bir mihrap nişi bulunmaktadır. Mihrap, oldukça sade ve süslemesizdir.

Minber: Son yıllarda mescide ilave edilen minber, sanatsal bir özellik taşımamaktadır.

Süsleme: Yapıda, herhangi bir süslemeye yer verilmemiştir.

Malzeme: Mescit, tamamıyla kesme tastan inşa edilmiştir.

 

Kaynak : Muhammet Lütfü KINDIĞILI

Divriği ve Çevresindeki Kültür Varlıkları

 • Divriği Camileri

  Divriği Şems Bezirgân Camii

  Bulunduğu Yer: Divriği merkezde, Ulu Cami Mahallesi, Ulu Cami Sokağı üzerinde bulunmaktadır. Tarihçesi: Cami giriş kapısı üzerinde, okunamayacak kadar kötü durumda olan bir kitabe mevcuttur....

  Divriği Kültür (Çarşı) Camii

  Bulunduğu Yer: Divriği’de, Kemankeş Mahallesi’nde çarşı içerisinde meydan karşısında bulunmaktadır. Tarihçesi: Yapının inşa tarihi ve mimarı bilinmemektedir. Başbakanlık Osmanlı Arşivindeki Hurufat Defterindeki 1715 M. tarihli...

  Divriği Süleyman Ağa Camii

  Bulunduğu Yer: Divriği’de, Süleyman Ağa Mahallesi’nde, Kanarya Sokağı ile Mehmet Atay Sokağı’nın kesiştiği köşede yer almaktadır Bulunduğu Yer: Divriği’de, Süleyman Ağa Mahallesi’nde, Kanarya Sokağı ile...

  Divriği Güllübağ Camii

  Divriği Güllübağ Camii Bulunduğu Yer: Divriği’de, Güllübağ Mahallesi’nde–Güllübağ Sokak üzerinde yer almaktadır. Tarihçesi: Yapı hakkında inşa tarihini ve banisinin kimliğini belirtecek her hangi bir kayıt...

  Divriği Celdek Camii

  Divriği Celdek Camii Bulunduğu yer: İlçe merkezinde, Dillioğlu Mahallesi–Celdek Sokağı’nda yer almaktadır.  Tarihçesi: Caminin insa ve onarım kitabesi yoktur. Divriği Müftülüğü’ndebulunan Cami Kütük Defteri’nin on...

  Divriği Cedit (Taç) Paşa Camii

  Cedit (Taç) Paşa Camii Bulunduğu Yer: Divriği’de, Cedit Pasa Mahallesi–Tasbası Sokağı üzerindebulunmaktadır Tarihçesi: Caminin giris kapısı üstünde dört kitabe bulunmaktadır  Yapı, giris kapısı üzerindeki üç satırlık...

 • Devamını oku:
  Divriği Gökçe Camii

  İlçe merkezinde, Gökçe Camii Mahallesi, İbn–i Sina Caddesi ile Kültürlü Sokağı’nın birleştiği köşede bulunmaktadır  

  Divriği Madenleri Müessesesi

  Divriği Madenleri Müessesesi Cumhuriyet’in kuruluş yıllarını takiben gerçekleştirilen sanayi hamleleri esnasında; Karabük fabrikalarının kuruluşu demir cevheri ithali üzerine planlanmış olup Divriği’de demir madeninin bulunuşu ülke...

  Kapat