713 Görüntüleme

Divriği’de Boylar ve Sülaleler

Divriği’nin fethi ile buraya yerleşen Oğuzların; Salgur, Bayat, Bozoklar boyları ile sonradan gelerek yurt edinmiş olan oymaklar ve bunlardan günümüze erişen sülalerin adları bilinmektedir. Zaman içinde boylar ve boylara ait oymakların adları anılmayarak kaybolmuş ve sülale adlarına dönüşmüştür. Bunların sayısı yaklaşık 400 civarındadır. İki-üç Boya ait 40 civarında oymaktan oluşan Divriği’de, bugün bu sülalelerin birçoğu Divriği’de yaşarken birçoğuda tamamen göçmüşlerdir. Sülalerin hangileri Salgur, Bayat ve Bozoklardan olduğu bilinmemektedir. Bazı sülale adları mesleklerine göre adlandırılmıştır. Bazıları da aynı sülaleden olmalarına rağmen sülalenin her biri ailesine göre isimlendirilerek sülale adına dönüşmüştür. Sonradan dışarıdan gelen bazı sülaleler farklı boylara ait olacak şekilde belirlenmiştir. Örneğin Arnavutgil, Çeçengil, Çerkezgil gibi. 
Divriği’de bilinen, Divriği’de yaşayan ve yaşamayan Sülale Adları Alfabetik olarak şunlardır; (İsimler söylendiği gibi yazılmaya çalışılmıştır.)

A
Araphasangil, Arıstakgil, Amicegil, Abdalgil, Arhutlu (Arkutlu), Arbekligil, Arabacıgil, Alikadıgil, Arduçlu, Aydoğmuşgil, Armutaklıgil, Ağabekirgil, Ahurişigil, Abazagil, Anahtargil, Aydınlı, Ayrancılı, Alovağagil, Azaklı, Aliyegil, Alikölegil, Alibayraktargil, Ayangil, Ayıllı, Ayanağagil, Alanlı, Amioğlugil, Arnavutgil, Aşukgil, Arifbeygil, Abacıgil, Abdullahpaşagil, Ataşaoğlugil, Altataşgil, Altıparmakgil, Ağzıpakgil, Atmacagil, Akmedgil, Akoğlangil, Arikoğlugil, Ahmetçavuşgil
B
Bakkaloğlugil, Baltagil, Basmacılı, Bayatgil, Borazangil, Burnazgil, Budaklı, Bohçagüzelgil, Bahadırgil, Bıdıkgil, Bezedegil, Bülbülhocagil, Bozosmangil, Bengili, Balcılı, Boybadagil, Bazarbaşıgil, Börekçigil
C
Cerrahgil, Cihangil, Cihangirgil, Ceditpaşagil, Ceddigil, Cancıkgil, Cığızgil, Cinimanikgil, Coştangil, Cambazgil, Cövüzlügil
Ç
Çaltılı, Çavdarlı, Çeçengil, Çilegil, Çobanoğlugil, Çullugil, Çulcugil, Çömlekgil, Çolakgil, Çamcıgil, Çelükgil, Çerkezgil, Çubukçugil, Çıtıngil, Çörmeli, Çandarlıgil, Çalapverdigil, Çıkrıkçıgil, Çumlagil
D
Dizdargil, Dırnovgil, Dadıkgil, Dervişgil, Dervisağagil, Dönegil, Doğancılı, Dargungil, Dinağagil, Durdulu, Demircigil, Demirciveligil, Daregenli, Deliveligil, Dayıgil, Decdeligil, Dursungil, Danacıgil, Dumangil, Darakçıgil, Dilikgil, Dillioğlugil, Dilsizgil, Dürnevgil, Dudugil
E

Ekenoğlugil, Elagil, Eyiyapangil, Erimgil, Erçuklugil, Ermeli, Edegil, Erüklü, Ekizgil, Egilioğlıgil, Ermedili, Eşkıncıgil, Ellaltıgil, Esmengil, Ekmekçigil 

F
Faregil, Fişenkçigil, Filikçigil
G
Gargılıgil, Gangunlu, Gözüböyükgil, Godegil, Gurregil, Geçitgil, Gedikhocagil, Güllügil, Gartlikgil, Gidikmollagil, Güresinli, Gazigil, Gütlekgil, Gençağagil, Gogiligil, Gürcügil
H
Haloğlugil,Haşgelioğlugil, Hamhamgil, Hahamgil, Hadıklıgil, Hamidli, Hıcıngil, Hırikligil, Hocagil, Hargünlü, Horozgil, Hallovgil, Hamamcıgil, Haliferegil, Hamullu, Harpitli, Hurşitgil, Hatemgil, Hüseyinbeygil, Hafisli, Harharoğlugil, Hırlövükgil, Hacıesvedgil, Hacıveligil, Hacımülazimgil, Hacıhalilağagil, Hacıismailgil, Hacıpaşagil, Hacıçivigil, Hacıbeygil, Hacılokumgil, Hacısalihgil, Hacıyusuflugil, Hacıfahretli, Hacımazüngil, Hacınafizli, Hacıbayramlıgil, Hacımahremli, Hacıibrahimgil, Hacıbakigil, Hacıgazezgil, Hacımuslugil, Hasanpaşagil, Hargelecigil
İ
İpekçigil, İspirgil, İslamgil, İmamoğlugil
K
Karamahmutlu, Karaağagil, Karasarlıgil, Karamollagil, Karahangil, Karaustagil, Karabacakgil, Karaoğlangil, Karasapangil, Karaşahingil, Karayusufgil, Karayılangil, Karazeknegil, Karaosmangil, Karahasangil, Küçükosmangil, Küçükhocagil, Küçükhüseyingil, Küçükmehmetgil, Köraligil, Kurtesefgil, Kurtoğlugil, Kurtosmangil, Kadıoğlugil, Kadıaskergil, Kadıgil, Kamberağagil, Kamberabdalgil, Kaleycialigil, Kasımlı, Karsılı, Kapıcılı, Kapuşgil, Kemallıgil, Kehasgil, Kırmızıoğlangil, Kırksekizgil, Kılcıgil, Kirişçigil, Kurugöllügil, Kamçıgil, Kuloğlugil, Küllükgil, Kahvecigil, Kenderligil, Kalıpsızgil, Köleşahanlı, Kamangil, Kızıklı, Kesekli, Kayoğlugil, Kültürlü, Karcılı, Kafagil, Kukasgil, Kozoğlugil, Kurtgil, Kuşçulu, Kılıklı, Kellecigil, Kanismailgil, Kanlıömergil, Kirpigil, Kipritçigil, Kedibardakgil, Kodikgil, Kunduracıgil, Kantarcıgil, Karaoğlugil, Kırangil, Kapıkırangil, Kösegil, Katırcıgil, Yumrugil, Kavaldongil
L
Lazgil, Leblebicigil, Leşgovgil
M
Memişpaşagil, Mayatgil, Mühürdargil, Mülazimgil, Micazgil, Mamiligil, Mestangil, Marifgil, Mecelegil, Milcangil, Milligil, Mandılı, Mazüngil, Mehrigil, Mehdigil, Mahangil, Muslubeggil,Mahmutçavuşgil, Muradoğlugil, Memişligil, Mekkarecigil
N
Naimoğlugil, Natırhafızgil, Natırhacıgil, Naipgil, Nebipaşagil, Nebigil, Nazlıgil, Norşunlu
O
Odabaşıgil, Osmangil, Oyacıgil, Orakçıgil, Otlukçugil, Obacagil, Oştungil
Ö
Ömerbeygil, Ödekli
P
Partalgil, Palancıgil, Pancarlı, Paçacıgil, Pesmentegil, Polatlı, Perigil, Pişmangil, Purutaligil, Pazvantgil
R Rızvangil
S
Sarımehmetgil, Sarıibrahimgil, Sarıömergil, Sarıhalagil, Seyfiağagil, Satmazlıgil, Selimgil, Seyisgil, Seyrekgil, Sucuveligil, Sütmollagil, Siddigil, Sayıgil, Sırçacıgil, Sohdallı, Semetgil, Saraçgil, Sakkalı, Sakagil, Südsüzlü, Sinekgil, Saatçigil, Semercigil, Sağırlıgil, Sıçanbekirgil, Sancaktargil, Sareygil
Ş
Şakirmüftügil, Şakıloğlugil, Şekerağagil, Şekercigil, Şilikli, Şilikçigil, Şatıllı, Şıhnedili, Şabengil, Şeriyekatibigil, Şıhıgil, Şıhoğlugil, Şişligil
T
Türkgil, Tahmazgil, Taşçıgil, Tömekgil, Tiraligil, Tapikgil, Tüfekçibaşıgil, Tokmaklı, Telligil, Totukgil, Topçulu, Tinkgil, Tavukçugil, Tekatlıgil, Tuğutluoğlugil, Trampacılı
U
Ustamahmutgil, Ustaşahangil, Uzunlu, Uzungil
V
Vakıfçıgil, Vanlıgil, Vellohgil
Y
Yağlıdevegil, Yenikonşugil, Yazıcıgil, Yaldırımlı, Yönüzler, Yolgeçtigil, yamingil, Yılankırkanlı, Yelekli, Yappasangil, Yırtıkgil
Z
Zailgil, Zayımlı, Zaimağagil, Zivelekgil, Zenzelegil, Zoroğlangil, Zirangil

Divriği çevresindeki oymaklar;
Akuşaklılar, Atmalılar, Balıcanlılar, Canbekliler, Dırıcanlılar, Keleçorlular, Kurmaçlılar, Kureyşuşağı, Ginilliler, Reşolar, Sarolar


Kaynak: Kutlu Özen

 • Divriği Camileri

  Divriği Şems Bezirgân Camii

  Bulunduğu Yer: Divriği merkezde, Ulu Cami Mahallesi, Ulu Cami Sokağı üzerinde bulunmaktadır. Tarihçesi: Cami giriş kapısı üzerinde, okunamayacak kadar kötü durumda olan bir kitabe mevcuttur....

  Divriği Kültür (Çarşı) Camii

  Bulunduğu Yer: Divriği’de, Kemankeş Mahallesi’nde çarşı içerisinde meydan karşısında bulunmaktadır. Tarihçesi: Yapının inşa tarihi ve mimarı bilinmemektedir. Başbakanlık Osmanlı Arşivindeki Hurufat Defterindeki 1715 M. tarihli...

  Divriği Süleyman Ağa Camii

  Bulunduğu Yer: Divriği’de, Süleyman Ağa Mahallesi’nde, Kanarya Sokağı ile Mehmet Atay Sokağı’nın kesiştiği köşede yer almaktadır Bulunduğu Yer: Divriği’de, Süleyman Ağa Mahallesi’nde, Kanarya Sokağı ile...

  Divriği Güllübağ Camii

  Divriği Güllübağ Camii Bulunduğu Yer: Divriği’de, Güllübağ Mahallesi’nde–Güllübağ Sokak üzerinde yer almaktadır. Tarihçesi: Yapı hakkında inşa tarihini ve banisinin kimliğini belirtecek her hangi bir kayıt...

  Divriği Celdek Camii

  Divriği Celdek Camii Bulunduğu yer: İlçe merkezinde, Dillioğlu Mahallesi–Celdek Sokağı’nda yer almaktadır.  Tarihçesi: Caminin insa ve onarım kitabesi yoktur. Divriği Müftülüğü’ndebulunan Cami Kütük Defteri’nin on...

  Divriği Cedit (Taç) Paşa Camii

  Cedit (Taç) Paşa Camii Bulunduğu Yer: Divriği’de, Cedit Pasa Mahallesi–Tasbası Sokağı üzerindebulunmaktadır Tarihçesi: Caminin giris kapısı üstünde dört kitabe bulunmaktadır  Yapı, giris kapısı üzerindeki üç satırlık...

 • Devamını oku:
  Divriği Celdek Camii

  Divriği Celdek Camii Dillioğlu Mahallesi–Celdek Sokağı’nda yer almaktadır. 

  Divriği Ulu Camii Mihrap ve Minber

  Anadolu Selçuklu Devleti zamanında yapılmış minberler arasında kündekâri tekniğinin şaheserlerindendir. Minber üzerindeki yazı

  Kapat