IYAD
DOLAR: 5.55 TL
EURO: 6.16 TL

Divriği Tarihi

4 hafta önce

KÖSE MUSTAFA PAŞA’NIN DİVRİĞİ’DEKİ HAYRATI Günümüzde Sivas’a bağlı bir ilçe merkezi olan Divriği, asıl gelişimineTürk dönemi ile birlikte başlamıştır. Mengücekoğulları tarafından bölgedebirçok mimari yapı inşa edilerek şehir imar edilmiştir. Daha sonrakidönemlerde şehir önemini yitirmiş ve I. Selim zamanında, Mercidabıkzaferinden (1516) sonra kesin bir şekilde Osmanlı hâkimiyetine girmiştir(Gülsoy, 1991: 7). Bu tarihten sonra şehir ortaçağda elde etmiş olduğu önemive gelişimi hiçbir zaman...

4 ay önce

Cumhuriyet’in kuruluş yıllarını takiben gerçekleştirilen sanayi hamleleri esnasında; Karabük fabrikalarının kuruluşu demir cevheri ithali üzerine planlanmış olup Divriği’de demir madeninin bulunuşu ülke çapında heyecanlı bir sevinç yaratmıştır. Divriği çevresinde bulunan demir madeninin ülke ekonomisine katkısı o günkü ekonomi bakanı Celal Bayar tarafından çok önemle ifade edilmesine karşın ilerleyen seneler Divriği’yi Karabük, Batman gibi maden şehirlerinin çok gerisinde bırakmıştır. Bu şehirler birer...

4 ay önce

Divriği’nin Coğrafi yapısı a-) Divriği’nin yeri Sivas'ın Doğu Anadolu Bölgesi'nde kalan, Yukarı Fırat bölümünün İç Anadolu sınırı yakınındadır. İlçenin yüzölçümü 2.782 km2’dir. Kuzeyde İmranlı ve Zara ,batıda Kangal ,güneyde Malatya, doğuda Erzincan İlleriyle çevrilidir. Yüksekliği deniz seviyesinden ortalama 1250 metredir. Yükseklik 900-1000 metreden başlar. Yüksek ve sert dağlarla çevrili olması ulaşımda zorluklar meydana getirir. İlçenin dış bağlantısı belli bazı geçit...

4 ay önce

Divriği yöresinin Türkler tarafından fethedildiği tarih belli değildir. Ancak Malazgirt Zaferi’nden sonra Yukarı Fırat ve Çaltı nehirleri vadilerinin Mengücük Gazi’ye verildiği, onun da Erzincan, Kemah, Divriği ve Şebinkarahisar yöresine hâkim olduğu bilinmektedir. Mengücüklü Beyi İshak’ın ölümünden (1142) sonra Mengücükler biri Kemah-Erzincan, diğeri Divriği olmak üzere iki kola ayrılmış ve İshak’ın oğullarından Süleyman Divriği kolunun başına geçmiştir. Bu kola mensup diğer...

4 ay önce

Sivas’ın güneydoğusunda, Doğu Anadolu bölgesinin Yukarı Fırat bölümünün İç Anadolu sınırına yakın kesiminde, denizden 1250 m. yükseklikte, Fırat nehrinin kollarından biri olan Çaltı ırmağı ile birleşen derenin vadi tabanında ve yamaçlarında yer alır. Şehrin ilk kurulduğu yer ise kuzeydoğu kısmında Çaltı vadisine çok dik yamaçlarla inen bir tepe üzerinde bulunan kale civarı ve etekleridir. Eski Yunan kaynaklarında Apblike, Bizans kaynaklarında Tephrice (Tefrike) şeklinde kaydedilen Divriği, Arap...