IYAD
DOLAR: TL
EURO: TL

Divriği Hamamları

3 ay önce

Divriği İmamoğlu Hamamı İmamoğlu Hamamı, İmamoğlu Mahallesi, Nuri Demirağ Caddesinde, Kantepe Camisinin güneybatısında, güneyden kuzeye doğru meyillenen bir arazi üzerinde yer almaktadır. Kuzey-güney yönünde uzanan hamamın soyunmalık bölümünün üst örtüsü tamamen, beden duvarları da kısmen yıkılmıştır. Tek hamam olarak inşa edilen eserin inşa kitabesi yoktur ve günümüzde kullanılmamaktadır. Hamamın duvarlarında moloz taşla birlikte kesme taş, sıcaklığın kubbesinde tuğla, soyunma bölümünün ahşap kirişleme...

3 ay önce

Divriği Aşağı Hamam Köprüsü Divriği’de, Aşağıhamam Mahallesi’nde bulunmaktadır Tarihçesi: Köprü üzerindeki kitabeden 1322 ( veya 1312) H.–1894 (?) M.yılında yaptırıldığı anlaşılmaktadır . Beş satırlık kitabe metni suşekildedir; Deyü deki ashab–ı hayr–ı cümletenKıldılar mahallinde cisr–i ihtimamBu mücessem köprünün itmamınaBil hayr ile hos …………… nâmSene 1322 (1312)                     Plan ve Mimari Özellikleri: 14 m. uzunluğunda, 2.2 m. genişliğinde ve    8.50 m. genişliğindeki bir kemer açıklığına sahip...

3 ay önce

Tarihi Sivas- Divriği Ulu câmii yapılırken, bu kutsal mâbedin inşasında insanlar abdestsiz çalışmasınlar diye hemen câminin yanı başına hamam yaptırmışlar, başlarındaki Bekir adlı kişinin de çavuşları olması sebebiyle adına Bekir Çavuş hamamı denilmiş. Yüksekçe olduğundan bir adı da  Hamam-ı Bâlâ (Yüksek hamammış). BEKİR ÇAVUŞUN, BALA HAMAMI SU ŞIKIRDIYOR, HER ŞADIRVANI, ÇIKARIN KEREVETE GELİN HANIMI ATLAS ÇADIRIDA YERE SÜRÜNÜ, YEŞİL DİVRİGİNİN TAZE GELİNİ 2012 yılının Haziran ayında bir Cuma...

3 ay önce

Divriği Behramşah (Hamam–ı Bala–Bekir Çavuş) Hamamı Bulunduğu Yer: Divriği’de, Ulucamii Mahallesi’nde bulunmaktadır. Tarihçesi: Ahmed Şah–Turan Melek Külliyesi’nin bir parçası olarak 1228yılında inşa edilmiştir. Plan ve Mimari Özellikleri: Mahalli söylentilere göre Ahmed Sah tarafından külliyenin yapımında çalışanların ihtiyaçlarını karşılamak üzere yapılan “Beyt’ül fasl” hamam, kuzey–güney doğrultusunda bir alana kurulmuştur. Yapı soyunmalık, sıcaklık ve külhan bölümlerinden oluşmaktadır. Dört eyvanlı ve dört köse halvetli sıcaklığa sahip...

3 ay önce

Divriği Aşağı Hamam (Hamam–ı Süfla) Bulunduğu Yer: Divriği’nin batı yakasında, Aşağı Hamam Mahallesi’ndebulunmaktadır. Tarihçesi: Abuçimen deresinin yamaçlarındaki gözlerden gelen sodalı suyundan dolayı “Acıhamam”, Hamam–ı Bala ve Hamam–ı Ulya’ya göre daha aşağıda kaldığı için “Hamam–ı Süflâ (Asağı Hamam) ” ve harap olduktan sonra Kayaoğlu ailesi tarafından onartıldığı için “Kayaoğlu Hamamı” denilmiştir. 2007 yılında da V.G.M tarafından restorasyonu yaptırılmıştır.Halk arasında “Ciniviz Hamamı” da denen yapı,...


Yukarı Çık