IYAD
DOLAR: 5.82 TL
EURO: 6.56 TL

Divriği Camileri

4 gün önce

Bulunduğu Yer: İlçe merkezinde, Gökçe Camii Mahallesi, İbn–i Sina Caddesi ile Kültürlü Sokağı’nın birleştiği köşede bulunmaktadır  Tarihçesi: Yapı üzerinde iki kitabe bulunmaktadır: Avlu giriş kapısı üzerindeki kitabe inşa kitabesidir.  Bekay–ı hayr–u eserdir cihandan maksutBunu tazminat iden hayra sahi ede her anÖmer Efendi bilüp kadr–i hürmet pederiSafayı ruh–u içün mabet–i gufranHüseyin ağaki Mine’e (?) vefat etmistirCinanda sad ede ruhen Hüda–yi herdü cihanMuvaffak eydedi...

5 gün önce

Bulunduğu Yer: Divriği ilçe merkezinde, Hacı Osman Mahallesi’nde yer almaktadır. Tarihçesi: Mescit, giris kapısı üzerindeki kitabeye göre 1089 H./1678 M.yılında Osman bin Yakup tarafından yaptırılmıstır.  Bina hazel mescid bi vasiyeti el–hac Osman binYakub el–merhumeyin men nev–verallahu ruhuna sene tis’a vese maun ve elf1089 (1678 M.) Anlamı: Allah ruhlarını nurlandırsın, merhum Yakup oğlu merhum Hacı Osman’ın vasiyeti üzere bu mescit 1089 yılında yaptırılmıstır. Basbakanlık Osmanlı...

6 gün önce

  Ahmet Paşa CamiiBulunduğu Yer: Divriği’de, Ahmet Pasa Mahallesinde bulunmaktadır Tarihçesi: Yapı, giris kapısı üzerindeki kitabesine göre 1175 H./1761–1762 M. yılında, Ahmet Rüşdü Bey tarafından yaptırılmıştır. Kitabe, muhtemelen son onarımlarda bulunduğu yerden sökülerek harim girişinin üst kısmına yerlestirilmiştir. Kitabe : İnn–emayyamur–u ………. hemanBina itdi camii sahib–i ihsanNam–ı Ahmed Rüsdü Bey hem dünyada………dergâh–ı cihana meyaSabıkan beldemize olmısdı valiGalib Pasa Hayrı (inda) Revan bi sanRıza–i...

6 gün önce

Bulunduğu Yer: Cami, Divriği ilçe merkezinde, Kocapaşa Mahallesi–Hastane Caddesi üzerinde yer almaktadır Tarihçesi: Caminin El–Hac Halil Bey adında bir şahıs tarafından yaptırıldığı, banisinin isminden dolayı Hacı Halil Mescidi olarak da isimlendirilmiştir. Başbakanlık Osmanlı Arşivindeki Hurufat Defteri kayıtlarında 1718 M. yılında onarıldığı belirtilmektedir. Aynı kayıtlarda yarım akçe karsılığında hitabet görevinin Ali adlı birine verildiği geçmektedir. Yapının, İmam Hüseyin Bey ile Müftü Muhammed...


Yukarı Çık