IYAD
DOLAR: TL
EURO: TL

Divriği Camileri

5 ay önce

Divriği Güllübağ Camii Bulunduğu Yer: Divriği’de, Güllübağ Mahallesi’nde–Güllübağ Sokak üzerinde yer almaktadır. Tarihçesi: Yapı hakkında insa tarihini ve banisinin kimliğini belirtecek her hangi bir kayıt mevcut değildir. Caminin, plan ve mimari özelliklerinden hareketle XIX. yüzyılın ikinci yarısında insa edilmis olduğu kabul edilmektedir. Güllübağ Camii’nin, mahalle sakinlerinin anlattıklarından ve Divriği Müftülüğü Cami Kütük Defteri’nin on birinci sayfasındaki bilgilerden 1945 yılında ciddi bir onarım...

5 ay önce

Divriği Celdek Camii Bulunduğu yer: İlçe merkezinde, Dillioğlu Mahallesi–Celdek Sokağı’nda yer almaktadır.  Tarihçesi: Caminin insa ve onarım kitabesi yoktur. Divriği Müftülüğü’ndebulunan Cami Kütük Defteri’nin on altıncı sayfasında, caminin 1930’lu yıllarda mahalle halkı tarafından Emin Tapik adlı bir ustaya yaptırıldığı belirtilmektedir. Aynı bilgi V.G.M. kayıtlarında da bulunmaktadır. Bu bilgiler ısığında yapının 1930’lu yıllarda yaptırıldığı kabul edilebilir.Caminin kuzeybatısındaki minarenin 1962 yılında mahkûmlar tarafındanyaptırıldığı ileri...

5 ay önce

Cedit (Taç) Paşa Camii Bulunduğu Yer: Divriği’de, Cedit Pasa Mahallesi–Tasbası Sokağı üzerindebulunmaktadır Tarihçesi: Caminin giris kapısı üstünde dört kitabe bulunmaktadır  Yapı, giris kapısı üzerindeki üç satırlık insa kitabesine göre, 1214 H./1799 M.yılında Köse Mustafa Pasa tarafından yaptırılmıstır . Bu kitabe; Bani–i hazel Cami el mübarek el–muhtac ila rahmetillahiTeâlâ Mustafa Pasa yesserallahu bil hayır–ı livecih–llah–iTeâlâ fi tarih sene erba’asat ve ma’eteyin–im elf (1214). Anlamı:Bu mübarek...

6 ay önce

Bulunduğu Yer: İlçe merkezinde, Gökçe Camii Mahallesi, İbn–i Sina Caddesi ile Kültürlü Sokağı’nın birleştiği köşede bulunmaktadır  Tarihçesi: Yapı üzerinde iki kitabe bulunmaktadır: Avlu giriş kapısı üzerindeki kitabe inşa kitabesidir.  Bekay–ı hayr–u eserdir cihandan maksutBunu tazminat iden hayra sahi ede her anÖmer Efendi bilüp kadr–i hürmet pederiSafayı ruh–u içün mabet–i gufranHüseyin ağaki Mine’e (?) vefat etmistirCinanda sad ede ruhen Hüda–yi herdü cihanMuvaffak eydedi...

6 ay önce

Bulunduğu Yer: Divriği ilçe merkezinde, Hacı Osman Mahallesi’nde yer almaktadır. Tarihçesi: Mescit, giris kapısı üzerindeki kitabeye göre 1089 H./1678 M.yılında Osman bin Yakup tarafından yaptırılmıstır.  Bina hazel mescid bi vasiyeti el–hac Osman binYakub el–merhumeyin men nev–verallahu ruhuna sene tis’a vese maun ve elf1089 (1678 M.) Anlamı: Allah ruhlarını nurlandırsın, merhum Yakup oğlu merhum Hacı Osman’ın vasiyeti üzere bu mescit 1089 yılında yaptırılmıstır. Basbakanlık Osmanlı...

6 ay önce

  Ahmet Paşa CamiiBulunduğu Yer: Divriği’de, Ahmet Pasa Mahallesinde bulunmaktadır Tarihçesi: Yapı, giris kapısı üzerindeki kitabesine göre 1175 H./1761–1762 M. yılında, Ahmet Rüşdü Bey tarafından yaptırılmıştır. Kitabe, muhtemelen son onarımlarda bulunduğu yerden sökülerek harim girişinin üst kısmına yerlestirilmiştir. Kitabe : İnn–emayyamur–u ………. hemanBina itdi camii sahib–i ihsanNam–ı Ahmed Rüsdü Bey hem dünyada………dergâh–ı cihana meyaSabıkan beldemize olmısdı valiGalib Pasa Hayrı (inda) Revan bi sanRıza–i...

6 ay önce

Bulunduğu Yer: Cami, Divriği ilçe merkezinde, Kocapaşa Mahallesi–Hastane Caddesi üzerinde yer almaktadır Tarihçesi: Caminin El–Hac Halil Bey adında bir şahıs tarafından yaptırıldığı, banisinin isminden dolayı Hacı Halil Mescidi olarak da isimlendirilmiştir. Başbakanlık Osmanlı Arşivindeki Hurufat Defteri kayıtlarında 1718 M. yılında onarıldığı belirtilmektedir. Aynı kayıtlarda yarım akçe karsılığında hitabet görevinin Ali adlı birine verildiği geçmektedir. Yapının, İmam Hüseyin Bey ile Müftü Muhammed...


Yukarı Çık