Divriği Celdek Camii

Divriği Celdek Camii Dillioğlu Mahallesi–Celdek Sokağı’nda yer almaktadır. 

Divriği Celdek Camii

Bulunduğu yer: İlçe merkezinde, Dillioğlu Mahallesi–Celdek Sokağı’nda yer almaktadır. 

Tarihçesi: Caminin insa ve onarım kitabesi yoktur. Divriği Müftülüğü’nde
bulunan Cami Kütük Defteri’nin on altıncı sayfasında, caminin 1930’lu yıllarda mahalle halkı tarafından Emin Tapik adlı bir ustaya yaptırıldığı belirtilmektedir. Aynı bilgi V.G.M. kayıtlarında da bulunmaktadır. Bu bilgiler ısığında yapının 1930’lu yıllarda yaptırıldığı kabul edilebilir.
Caminin kuzeybatısındaki minarenin 1962 yılında mahkûmlar tarafından
yaptırıldığı ileri sürülmektedir. Yapı yakın tarihli olmasına rağmen caminin 1980’li yıllarda ve 2002’de onarım gördüğü bilinmektedir.Cami, 2007 yılında ise V.G.M. tarafından onarılmıstır.

Plan ve Mimari Özellikleri: Celdek Camii, ahsap destekli camiler grubundadır Düzgün olmayan, kareye yakın dikdörtgen planlı cami, ortada bağımsız iki kare
kesitli ahsap direğin tasıdığı ahsap tavan ile örtülmüstür. Ahsap tavan diğer yerlerde doğrudan duvarlara oturmaktadır. Üst örtü, dısarıdan dört yöne eğimli ve kiremit kaplı çatı ile kapatılmıstır. Asıl ibadet mekânı, ortadaki kare kesitli iki ahsap direğin üzerine, güney–kuzey istikametinde atılan kirisler ile üç sahına ayrılmıstır. Harim kısmının üzerini kapatan ahsap tavan, son onarımlar esnasında yenilenmistir. Yapının kuzey yönünde, girisi de kuzeyde olan küçük bir avlu bulunur. Avlunun
kuzeybatısındaki tuvalet ve abdest alma yeri, son onarımlarda yenilenmistir.Harimin kuzeyinde, son cemaat yeri bulunmaktadır . Son cemaat yerinin kuzeydoğu köşesindeki girişle, harime ulaşılır. Girişin batısında bir pencere açıklığı bulunur. Harim doğu, batı ve kuzeyde açılan yatay dikdörtgen birer pencere ile aydınlatılmıştır.

Minare: Yapının kuzeybatısında, kesme tas malzemeden silindirik gövdeli
olarak insa edilen tek serefeli minare bulunmaktadır (Fotoğraf 49). Minareye son cemaat yerinden ulaşılmaktadır. Kare kaide üzerinde sekizgen pabuçluk, sonrasında silindirik gövde yer alır. Serefe altında barok tarzda silmelere yer verilmistir. Külahla örtülü petek kısmıyla minare son bulur. Yapı genelinde olduğu gibi minare de devam
eden onarımlarla yenilenmiştir.
Mihrap: 2007 yılında eklenen mihrap nisi, kıble duvarı ortasındadır. Mihrap, çokgen planda ele alınmıs olup 45 cm. derinliğindedir. Kavsara kısmı dört sırada mukarnaslarla hareketlendirilmistir. Mihrap nisinin çerçevesi, iki yanda sütuncelerle sınırlandırılmıştır. Mihrabın her iki yanında, küçük kareler seklindeki, geometrik motifli bordürler yer alır. Üst tarafında ise üçgen seklindeki uygulamalar ile mihrap nişi çerçevelenmiştir.

Süsleme: Camide, mihrabın iki yanındaki bordürlerde gerçeklestirilmis yüzeysel süslemeler dısında, herhangi bir süsleme unsuru bulunmaz.
Malzeme: Yapının temel duvarlarında tas, beden duvarlarında kerpiç, üst örtü ve tasıyıcı direklerinde ahsap malzeme kullanılmıstır. Ancak 1980’li yıllardaki onarımlarda batı ve kuzey cephelerin tamamı ile doğu duvarının kuzey bölümü briket malzeme ile yenilenmiştir. Bu onarımda doğu duvarının kuzey bölümü hafif içe alınmıştır. 2002’de de onarımında üst örtü askıya alınarak güney ve batı duvarı onarılmıştır