IYAD
DOLAR: TL
EURO: TL

"Divriği Kalesi" ile Etiketlenen Konular

5 gün önce

Naib (Gazezler–Hacip Seyyit–Siddi Ahmed–Naib Eşref) KümbetiBulunduğu Yer: Divriği ilçe merkezinde, Çarsı Mahallesi’nde bulunmaktadırTarihçesi: Türbenin inşa kitabesi mevcut değildir. XIII. yüzyılda yaptırıldığıkabul edilir. 1972’de külahı yenilenmiş, 1990 yılında ise etrafını saran dükkânlardan temizlenmiştir. 2000’li yıllarda V.G.M. tarafından restore edilmiştir. Türbede sonradan yerleştirilmiş iki kitabe vardır. Doğu pencere üzerindeki yazıtta; “…. Fi sühur–i cemaziel–evvel…..” yazılıdır.Nesih hatlı yazı karakteri, XIII. yüzyıla isaret eder193.Batı...

5 ay önce

Ahmetşah yalnız Ulu Cami’nin yapımıyla kalmamış, su kanalları, yollar ve birçok hayır kurumları inşâ ettirerek ülkesinin birçok yönden imarını sağlamıştır. Bunun yanında özellikle yaklaşan Moğol tehlikesinden dolayı Divriği Kalesi’nin surlarını onartmış ve onlara karşı busının güçlü muhkem bir kale konumuna gelmesini sağlamıştır. Kalede yaptırmış olduğu onarımlara dair kitabeler mevcuttur Ahmetşah’ın kitabeleri: Girişin üzerinde, B kapısının kapı boşluğunun sonuna yerleştirilmiş 155...

5 ay önce

İlk olarak Doğu Roma döneminde yapıldığı düşünülen Divriği Kalesi, Ortaçağ Anadolu’sunun günümüze gelen en önemli askeri yapılarından birisidir. Mengücekli mimarisi denilince genellikle Divriği’deki Ulu Cami ve Darüşşifası akla geldiği için çalışmalar ekseriyetle bu eserler üzerinde yoğunlaşmıştır. Askeri yapıları hakkında pek detaylı bilgiler mevcut değildir. Bu yapılar hakkındaki bilgileri daha çok seyahatnamelerden almaktayız. Bazı bölümlerinin IX. yy. da Pavlikanlarca yapıldığı sanılan...

5 ay önce

Divriği, geçmişte Bizans-Sasani daha sonra da Bizans-Arap mücadelelerine sahne olmuştur. Divriği, bu mücadeleler de Bizans ile Araplar arasında tampon bir bölge idi. Her iki taraf da aralarında bazen sahipsiz topraklar adı altında böyle yerler oluştururlardı. Buralarını bu şekliyle düşmana karşı en etkili savunma mekânları olarak düşünüyorlardı1. Divriği, tamamen Bizans yönetimine girdikten sonra özellikle imparatorluğun küskün halklarından Pavlikanlar’ın yaşadığı bir uç...

5 ay önce

Tarihi süreçteki görevlerini tamamlayan bu askeri savunma yapıları, maalesef daha sonraki dönemlerde yapılan taş binaların temellerini yahut duvarlarını oluşturan birer taş ocağı konumuna gelmişlerdi. Görüldüğü üzere geçmişte kentleri koruyan bu yapılar kuşatma dönemlerinin sona ermesiyle kendilerini koruyamamışlardır. Bu eserlerin zamanla tahrip oluşunun seyrini seyyahların eserlerindeki anlatımlarından daha iyi takip edebiliyoruz. Mengücekliler tarafından yapılmış olan Divriği Kalesi’nin duvarlarından büyük bir kısmı doğal...


Yukarı Çık