Divriği Emir Kamereddin (Emir Hacip) Kümbeti

Divriği Emir Kamereddin (Emir Hacip) Kümbeti

Divriği Emir Kamereddin (Emir Hacip) Kümbeti

 

Bulunduğu Yer: Divriği’de, Çarsı Mahallesi’nde yer almaktadır.
Tarihçesi: Halk arasında Ulu Cami’ye yakınlığı sebebiyle Ulu Camii’nin
mimarına izafe edilir. Girişi üzerinde iki kitabesi bulunmaktadır. İki satır halindeki ilk kitabe, kemer içerisine yerleştirilmiş olup metni şöyledir.

“Bi tarih ‘isrûn min sehr–i
Saban sene isna ve tıs’in ve hamse–mie”


Nesih üslupla yazılan bu kitabeden türbenin yapılış tarihinin, 20 Şaban 592
H./19 Temmuz 1196 M. tarihi olduğunu öğreniyoruz. Bu kitabede ay ve gün belirtilmesi özel bir uygulama olarak karsımıza çıkar.
Yine Nesih hatla yazılmış ikinci kitabe, kemer tablasının üzerinde yer almaktadır. Bu kitabede ;

“El–emirü’l- Hacip el–ecellü’l–kebir Kamere’d–din Đbnü’l–hac ve’l -Haremeyn Ruzbe”


yazılıdır. Buradan hareketle türbede, Emir Hacip Kamereddin’in yattığı
anlaşılmaktadır. 2000’li yıllarda V.G.M. tarafından onarılmıştır.

 

Plan ve Mimari Özellikleri: Kamereddin Kümbeti, içte ve dışta sekizgen olarak düzenlenmiştir. İçten kubbe, dıştan sekizgen külahla örtülüdür.
Türbenin düz atkı taslı giriş açıklığı, kuzey yönde bulunmaktadır 
Üzerinde on dilimli bir kemer kademeli olarak girişi sınırlandırmaktadır.
Gövdenin üst bölümlerinde, doğu, batı ve güney yönde mazgal pencereler yer alır. Cenazelik katı olmayan yapının içerisinde yazıtsız bir mezar bulunur. Gövdeden külaha geçişte kaval silmeler kullanılmıştır.
Süsleme: Kuzey, kuzeybatı ve kuzeydoğu yüzlerde iki sıra halinde küresel
oylumlanmalar bulunmaktadır . Bu kısımlarda, Anonim Türbe’de olduğu
gibi baçini kullanıldığı düşünülebilir. Diğer cephelerde böyle bir uygulama söz konusu değildir .
Malzeme: Yapı, gri renkli kalker tasından inşa edilmiştir.

 

 

Local residents refer to this tomb as the Kubbedibi / Base of the Dome. The bodies of those who are not native to Divriği have been burried in the cemetery in the mausoleum environs.

The mausoleum contains the body of thie vizier of Shahin Shah, the son of Mengucek Melek Suleyman I : The Great Emir, Hacib Kemareddin, of great lineage and the son of Hadji Ruzbe.