545 Görüntüleme

Divriği Emir Kamereddin (Emir Hacip) Kümbeti

Divriği Emir Kamereddin (Emir Hacip) Kümbeti

Divriği Emir Kamereddin (Emir Hacip) Kümbeti

 

Bulunduğu Yer: Divriği’de, Çarsı Mahallesi’nde yer almaktadır.
Tarihçesi: Halk arasında Ulu Cami’ye yakınlığı sebebiyle Ulu Camii’nin
mimarına izafe edilir. Girişi üzerinde iki kitabesi bulunmaktadır. İki satır halindeki ilk kitabe, kemer içerisine yerleştirilmiş olup metni şöyledir.

“Bi tarih ‘isrûn min sehr–i
Saban sene isna ve tıs’in ve hamse–mie”


Nesih üslupla yazılan bu kitabeden türbenin yapılış tarihinin, 20 Şaban 592
H./19 Temmuz 1196 M. tarihi olduğunu öğreniyoruz. Bu kitabede ay ve gün belirtilmesi özel bir uygulama olarak karsımıza çıkar.
Yine Nesih hatla yazılmış ikinci kitabe, kemer tablasının üzerinde yer almaktadır. Bu kitabede ;

“El–emirü’l- Hacip el–ecellü’l–kebir Kamere’d–din Đbnü’l–hac ve’l -Haremeyn Ruzbe”


yazılıdır. Buradan hareketle türbede, Emir Hacip Kamereddin’in yattığı
anlaşılmaktadır. 2000’li yıllarda V.G.M. tarafından onarılmıştır.

 

Plan ve Mimari Özellikleri: Kamereddin Kümbeti, içte ve dışta sekizgen olarak düzenlenmiştir. İçten kubbe, dıştan sekizgen külahla örtülüdür.
Türbenin düz atkı taslı giriş açıklığı, kuzey yönde bulunmaktadır 
Üzerinde on dilimli bir kemer kademeli olarak girişi sınırlandırmaktadır.
Gövdenin üst bölümlerinde, doğu, batı ve güney yönde mazgal pencereler yer alır. Cenazelik katı olmayan yapının içerisinde yazıtsız bir mezar bulunur. Gövdeden külaha geçişte kaval silmeler kullanılmıştır.
Süsleme: Kuzey, kuzeybatı ve kuzeydoğu yüzlerde iki sıra halinde küresel
oylumlanmalar bulunmaktadır . Bu kısımlarda, Anonim Türbe’de olduğu
gibi baçini kullanıldığı düşünülebilir. Diğer cephelerde böyle bir uygulama söz konusu değildir .
Malzeme: Yapı, gri renkli kalker tasından inşa edilmiştir.

 

 

Local residents refer to this tomb as the Kubbedibi / Base of the Dome. The bodies of those who are not native to Divriği have been burried in the cemetery in the mausoleum environs.

The mausoleum contains the body of thie vizier of Shahin Shah, the son of Mengucek Melek Suleyman I : The Great Emir, Hacib Kemareddin, of great lineage and the son of Hadji Ruzbe.

 

 • Divriği Camileri

  Divriği Şems Bezirgân Camii

  Bulunduğu Yer: Divriği merkezde, Ulu Cami Mahallesi, Ulu Cami Sokağı üzerinde bulunmaktadır. Tarihçesi: Cami giriş kapısı üzerinde, okunamayacak kadar kötü durumda olan bir kitabe mevcuttur....

  Divriği Kültür (Çarşı) Camii

  Bulunduğu Yer: Divriği’de, Kemankeş Mahallesi’nde çarşı içerisinde meydan karşısında bulunmaktadır. Tarihçesi: Yapının inşa tarihi ve mimarı bilinmemektedir. Başbakanlık Osmanlı Arşivindeki Hurufat Defterindeki 1715 M. tarihli...

  Divriği Süleyman Ağa Camii

  Bulunduğu Yer: Divriği’de, Süleyman Ağa Mahallesi’nde, Kanarya Sokağı ile Mehmet Atay Sokağı’nın kesiştiği köşede yer almaktadır Bulunduğu Yer: Divriği’de, Süleyman Ağa Mahallesi’nde, Kanarya Sokağı ile...

  Divriği Güllübağ Camii

  Divriği Güllübağ Camii Bulunduğu Yer: Divriği’de, Güllübağ Mahallesi’nde–Güllübağ Sokak üzerinde yer almaktadır. Tarihçesi: Yapı hakkında inşa tarihini ve banisinin kimliğini belirtecek her hangi bir kayıt...

  Divriği Celdek Camii

  Divriği Celdek Camii Bulunduğu yer: İlçe merkezinde, Dillioğlu Mahallesi–Celdek Sokağı’nda yer almaktadır.  Tarihçesi: Caminin insa ve onarım kitabesi yoktur. Divriği Müftülüğü’ndebulunan Cami Kütük Defteri’nin on...

  Divriği Cedit (Taç) Paşa Camii

  Cedit (Taç) Paşa Camii Bulunduğu Yer: Divriği’de, Cedit Pasa Mahallesi–Tasbası Sokağı üzerindebulunmaktadır Tarihçesi: Caminin giris kapısı üstünde dört kitabe bulunmaktadır  Yapı, giris kapısı üzerindeki üç satırlık...

 • Devamını oku:
  Gizlilik Politikamız

    Biz kimiz Web sitemizin adresi: https://www.memleketimdivrigi.com. Divriği ile ilgili bilgi, yazı, görsel, haber ve diğer paylaşımları sunuyoruz. Hangi kişisel bilgileri ne amaçla topluyoruz Yorumlar...

  Divriği Hüseyin Gazi Türbesi

  Yapanı–yaptıranı ve yapım tarihi bilinmemektedir. Mezar üzerinde günümüz Türkçesi ile Battal Gazi’nin babası Hüseyin Gazi’nin burada yattığı (defin olduğu) yazılıdır

  Kapat