IYAD

"divrikli" Tarafından Eklenen Konular

2 saat önce

Bulunduğu Yer: Divriği’de, Süleyman Ağa Mahallesi’nde, Kanarya Sokağı ile Mehmet Atay Sokağı’nın kesiştiği köşede yer almaktadır Tarihçesi: Yapının minare kaidesinin üst kısmında, 36 x 52 cm. ölçülerinde dört satır halinde ve 1324 H.–1906 M. tarihli taş bir kitabe yer almaktadır Bir halveti dünya edince niceler Bu eseri hayrata göründükçe buBöyle bir hayrı delil almak gerek Yâd ederler ta ki onu nicelerBu camiinin...

2 ay önce

Nureddin Salih (Kemankeş) Türbesi Bulunduğu Yer: İlçe merkezinde, İmamoğlu Mahallesinde yer almaktadır. Tarihçesi: Giris kapısı üzerindeki 35 x 85 cm. ölçülerindeki nesih hatlı kitabesine göre 638 H.–1240–1241 M. senesinde, Hacip Siraceddin Dendar’ın emriyle Nureddin Salih için yaptırılmıştır. Kitabe metni söyledir: Emere bi–imarei Hazal–kabr el Hacib Siraceddin Dendar bin Mevlüd li–ebmeti Nureddin Salih fi–638   Yapının yanında, Kemankeş Mescidi adıyla bilinen eser 2006 yılında V.G.M. yapılan onarımda...

2 ay önce

Divriğili ünlü halk ozanı, şair ve yazar Ali KIZILTUĞ,  Divriği'ye bağlı Mursal köyünde 1944 yılında dünyaya geldi.  1958 yılında bağlama çalmaya başladı. Bağlamaya ilişkin temel bilgileri köyünde bulunan Abbas Ustadan öğrendi. İlk yıllarda başka aşıkların eserlerini ve yöresel türküleri seslendirdi. Geçim sıkıntısı nedeniyle göç etmek zorunda kalarak, 1973 yılında Ankara’ya yerleşti. Aşık Veysel ve Aşık Mahzuni onu en çok etkileyen aşıklar...

2 ay önce

Divriği Hüseyin Gazi TürbesiBulunduğu Yer: Divriği’nin doğusunda, bir tepenin zirve noktasında bulunurTarihçesi: Yapanı–yaptıranı ve yapım tarihi bilinmemektedir. Mezar üzerinde günümüz Türkçesi ile Battal Gazi’nin babası Hüseyin Gazi’nin burada yattığı (defin olduğu) yazılıdırPlan ve Mimari Özellikleri:Dikdörtgen seklinde ve yaklaşık 1 m. yüksekliğindeki duvarlarla çevrili türbenin üzeri açıktır . Ortada, yeşil renkte yağlı boya ile boyanmışolan bir mezar bulunur. Süsleme: Türbede süsleme unsuru...

2 ay önce

Naib (Gazezler–Hacip Seyyit–Siddi Ahmed–Naib Eşref) KümbetiBulunduğu Yer: Divriği ilçe merkezinde, Çarsı Mahallesi’nde bulunmaktadırTarihçesi: Türbenin inşa kitabesi mevcut değildir. XIII. yüzyılda yaptırıldığıkabul edilir. 1972’de külahı yenilenmiş, 1990 yılında ise etrafını saran dükkânlardan temizlenmiştir. 2000’li yıllarda V.G.M. tarafından restore edilmiştir. Türbede sonradan yerleştirilmiş iki kitabe vardır. Doğu pencere üzerindeki yazıtta; “…. Fi sühur–i cemaziel–evvel…..” yazılıdır.Nesih hatlı yazı karakteri, XIII. yüzyıla isaret eder193.Batı...

3 ay önce

Fatma PEKŞEN 1962 yılında  üç çocuklu bir ailenin, ortanca kızı olarak Divriği’de dünyaya gözlerini açtı. Kedileri, civcivleri, çocukları sevdi. Dedesiyle adaş olmasından dolayı küçüklüğünde Kavalalı Mehmet Ali Paşa’nın torunu olduğunu sandı. Okulda parlak bir öğrenci olmadı ama okulun kitaplık koluna girdi, bando takımında trampet çaldı.             Fatma PEKŞEN, Yeşile, dağlara, kırlara olan sevdasını kâğıda dökmeye çalıştı. Kiminde karakalem çizimler yaptı, kiminde öyküler...

3 ay önce

Divriği Sitte Melik (Şahin Şah) Türbesi Bulunduğu Yer: Divriği’de, Kalealtı Mahallesi’nde bulunmaktadır. Tarihçesi: Türbe üzerinde dört adet kitabe bulunmaktadır. Bunlardan ilki saçak altı seviyesinde sekizgen gövdeyi dolasan bir kuşak halindedir. Kitabe28 m. boyunda ve 40 cm. genişliğindedir. Arapça kitabenin günümüzde belli kısımları mevcuttur. Arapça kitabenin Türkçe karşılığı kaynaklarda şöyle geçmektedir: “Kendi nefisleri için bu kutsal türbenin yapımını yüce ve büyük başkomutan, dünyanın ve...

3 ay önce

Divriği Emir Kamereddin (Emir Hacip) Kümbeti   Bulunduğu Yer: Divriği’de, Çarsı Mahallesi’nde yer almaktadır.Tarihçesi: Halk arasında Ulu Cami’ye yakınlığı sebebiyle Ulu Camii’ninmimarına izafe edilir. Girişi üzerinde iki kitabesi bulunmaktadır. İki satır halindeki ilk kitabe, kemer içerisine yerleştirilmiş olup metni şöyledir. “Bi tarih ‘isrûn min sehr–iSaban sene isna ve tıs’in ve hamse–mie” Nesih üslupla yazılan bu kitabeden türbenin yapılış tarihinin, 20 Şaban 592H./19 Temmuz 1196...

3 ay önce

Eğitimci ve yazar.  1939 yılında Divriği'de doğdu.Sivas Öğretmen Okulunu bitirdikten sonra (1957) kısa bir süre ilkokul öğretmenliği yaptı. İstanbul Çapa Eğitim Enstitüsü Edebiyat Bölümünü bitirdi (1961), lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünde tamamladı. Sırasıyla öğretmen okulu öğretmenliği (1961), ortaokul öğretmenliği ve müdürlüğü (1963), lise müdürlüğü (1980), Millî Eğitim Bakanlığı müfettişliği (1982), başmüfettişliği (1988) ile Millî Eğitim Bakanlığı Talim...

4 ay önce

KÖSE MUSTAFA PAŞA’NIN DİVRİĞİ’DEKİ HAYRATI Günümüzde Sivas’a bağlı bir ilçe merkezi olan Divriği, asıl gelişimine Türk dönemi ile birlikte başlamıştır. Mengücekoğulları tarafından bölgede birçok mimari yapı inşa edilerek şehir imar edilmiştir. Daha sonraki dönemlerde şehir önemini yitirmiş ve I. Selim zamanında, Mercidabık zaferinden (1516) sonra kesin bir şekilde Osmanlı hâkimiyetine girmiştir (Gülsoy, 1991: 7). Bu tarihten sonra şehir ortaçağda elde etmiş...

Sonraki Sayfa »

Yukarı Çık