IYAD
DOLAR: 5.71 TL
EURO: 6.41 TL

"divrikli" Tarafından Eklenen Konular

3 gün önce

Divriği İmamoğlu Hamamı İmamoğlu Hamamı, İmamoğlu Mahallesi, Nuri Demirağ Caddesinde, Kantepe Camisinin güneybatısında, güneyden kuzeye doğru meyillenen bir arazi üzerinde yer almaktadır. Kuzey-güney yönünde uzanan hamamın soyunmalık bölümünün üst örtüsü tamamen, beden duvarları da kısmen yıkılmıştır. Tek hamam olarak inşa edilen eserin inşa kitabesi yoktur ve günümüzde kullanılmamaktadır. Hamamın duvarlarında moloz taşla birlikte kesme taş, sıcaklığın kubbesinde tuğla, soyunma bölümünün ahşap kirişleme...

3 gün önce

Divriği Aşağı Hamam Köprüsü Divriği’de, Aşağıhamam Mahallesi’nde bulunmaktadır Tarihçesi: Köprü üzerindeki kitabeden 1322 ( veya 1312) H.–1894 (?) M.yılında yaptırıldığı anlaşılmaktadır . Beş satırlık kitabe metni suşekildedir; Deyü deki ashab–ı hayr–ı cümletenKıldılar mahallinde cisr–i ihtimamBu mücessem köprünün itmamınaBil hayr ile hos …………… nâmSene 1322 (1312)                     Plan ve Mimari Özellikleri: 14 m. uzunluğunda, 2.2 m. genişliğinde ve    8.50 m. genişliğindeki bir kemer açıklığına sahip...

3 gün önce

Tarihi Sivas- Divriği Ulu câmii yapılırken, bu kutsal mâbedin inşasında insanlar abdestsiz çalışmasınlar diye hemen câminin yanı başına hamam yaptırmışlar, başlarındaki Bekir adlı kişinin de çavuşları olması sebebiyle adına Bekir Çavuş hamamı denilmiş. Yüksekçe olduğundan bir adı da  Hamam-ı Bâlâ (Yüksek hamammış). BEKİR ÇAVUŞUN, BALA HAMAMI SU ŞIKIRDIYOR, HER ŞADIRVANI, ÇIKARIN KEREVETE GELİN HANIMI ATLAS ÇADIRIDA YERE SÜRÜNÜ, YEŞİL DİVRİGİNİN TAZE GELİNİ 2012 yılının Haziran ayında bir Cuma...

3 gün önce

Divriği Behramşah (Hamam–ı Bala–Bekir Çavuş) Hamamı Bulunduğu Yer: Divriği’de, Ulucamii Mahallesi’nde bulunmaktadır. Tarihçesi: Ahmed Şah–Turan Melek Külliyesi’nin bir parçası olarak 1228yılında inşa edilmiştir. Plan ve Mimari Özellikleri: Mahalli söylentilere göre Ahmed Sah tarafından külliyenin yapımında çalışanların ihtiyaçlarını karşılamak üzere yapılan “Beyt’ül fasl” hamam, kuzey–güney doğrultusunda bir alana kurulmuştur. Yapı soyunmalık, sıcaklık ve külhan bölümlerinden oluşmaktadır. Dört eyvanlı ve dört köse halvetli sıcaklığa sahip...

3 gün önce

Divriği Aşağı Hamam (Hamam–ı Süfla) Bulunduğu Yer: Divriği’nin batı yakasında, Aşağı Hamam Mahallesi’ndebulunmaktadır. Tarihçesi: Abuçimen deresinin yamaçlarındaki gözlerden gelen sodalı suyundan dolayı “Acıhamam”, Hamam–ı Bala ve Hamam–ı Ulya’ya göre daha aşağıda kaldığı için “Hamam–ı Süflâ (Asağı Hamam) ” ve harap olduktan sonra Kayaoğlu ailesi tarafından onartıldığı için “Kayaoğlu Hamamı” denilmiştir. 2007 yılında da V.G.M tarafından restorasyonu yaptırılmıştır.Halk arasında “Ciniviz Hamamı” da denen yapı,...

2 ay önce

Divriği Güllübağ Camii Bulunduğu Yer: Divriği’de, Güllübağ Mahallesi’nde–Güllübağ Sokak üzerinde yer almaktadır. Tarihçesi: Yapı hakkında insa tarihini ve banisinin kimliğini belirtecek her hangi bir kayıt mevcut değildir. Caminin, plan ve mimari özelliklerinden hareketle XIX. yüzyılın ikinci yarısında insa edilmis olduğu kabul edilmektedir. Güllübağ Camii’nin, mahalle sakinlerinin anlattıklarından ve Divriği Müftülüğü Cami Kütük Defteri’nin on birinci sayfasındaki bilgilerden 1945 yılında ciddi bir onarım...

2 ay önce

Divriği Celdek Camii Bulunduğu yer: İlçe merkezinde, Dillioğlu Mahallesi–Celdek Sokağı’nda yer almaktadır.  Tarihçesi: Caminin insa ve onarım kitabesi yoktur. Divriği Müftülüğü’ndebulunan Cami Kütük Defteri’nin on altıncı sayfasında, caminin 1930’lu yıllarda mahalle halkı tarafından Emin Tapik adlı bir ustaya yaptırıldığı belirtilmektedir. Aynı bilgi V.G.M. kayıtlarında da bulunmaktadır. Bu bilgiler ısığında yapının 1930’lu yıllarda yaptırıldığı kabul edilebilir.Caminin kuzeybatısındaki minarenin 1962 yılında mahkûmlar tarafındanyaptırıldığı ileri...

2 ay önce

Cedit (Taç) Paşa Camii Bulunduğu Yer: Divriği’de, Cedit Pasa Mahallesi–Tasbası Sokağı üzerindebulunmaktadır Tarihçesi: Caminin giris kapısı üstünde dört kitabe bulunmaktadır  Yapı, giris kapısı üzerindeki üç satırlık insa kitabesine göre, 1214 H./1799 M.yılında Köse Mustafa Pasa tarafından yaptırılmıstır . Bu kitabe; Bani–i hazel Cami el mübarek el–muhtac ila rahmetillahiTeâlâ Mustafa Pasa yesserallahu bil hayır–ı livecih–llah–iTeâlâ fi tarih sene erba’asat ve ma’eteyin–im elf (1214). Anlamı:Bu mübarek...

2 ay önce

Size bir türkü söylesem: “Gine gam yükünün kervanı geldi / Çekemem bu derdi bölek seninle” Bu deyişin, Deli Derviş Feryadî’ye ait olduğunu bilenleriniz olabilir. Ama bu deyişi, Divriği yöresinden derleyip repertuvarımıza kazandıran sanatçının Nuri Üstünses olduğunu bilen var mı? Türk Halk müziğinde, Divriği merkezi ve Çamşıhı yöresiyle kendine özgü ağzı var. Deyişler, semahlar, duvazlar ve diğer ezgilerle Türk Halk Müziği alanında Divriği...

2 ay önce

  1940 yılında Divriği’de doğdu. Babası emekli öğretmen ve yazar Halil Sami Özen’dir. İlk ve ortaokulu Divriği’de okudu. 1959 yılında Sivas İlköğretmen Okulundan mezun oldu..28.8.1959-20.1.1960 tarihleri arasında Divriği İmirhan köyünde stajyer öğretmen olarak çalıştı. 26.1.1960-14.l0.1963 tarihleri arasında Divriği Savrun köyünde ilkokul öğretmenliği yaptı. Bu arada 1.11.1960-15.5.1961 tarihleri arasında Yedek Subay öğretmen olarak askerliğini tamamladı. 1963 Yılında Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü Edebiyat Bölümünü...

Sonraki Sayfa »

Yukarı Çık

Hoş Geldiniz !

www.memleketimdivrigi.com

Divriği’nin tarihi, coğrafyası, kültürü ve Divriği hakkında istediğiniz bir çok bilgi ve görseli burada bulabileceksiniz.

Güzel zaman geçirmeniz dileğimizle……..